โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรจัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลกมุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยการบริโภคเค็มลดการเกิดโรค

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการและประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยการบริโภครสเค็ม ลดการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน และปรับพฤติกรรมการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันไตโลกปีนี้ตรงกับวันสตรีสากล จึงเน้นการรณรงค์สุขภาพไตในสตรี ภายใต้คำขวัญ “สตรีไทย ไต Strong” โดย พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้ให้ความรู้เรื่องโรคไต และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค แก่ผู้มารับบริการ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก มุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยการบริโภคเค็ม ลดการเกิดโรค

พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เปิดเผยว่า ปัจจุบันจำนวนประชากรที่เป็นเพศหญิงของประเทศไทยมีจำนวนมากกว่าเพศชาย เรื่องของสตรีกับโรคไตจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจากข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยพบว่าสาเหตุหลักของไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ได้แก่ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นผลจากการรับประทานอาหารรสหวาน หรือรสเค็ม และไม่ออกกำลังกาย ทำให้น้ำหนักตัวเกิน หรือมีภาวะเสี่ยง ซึ่งเพศหญิงมีความเสี่ยงที่ต่างจากเพศชายในบางกรณี เช่น ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ สำหรับเพศหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ป่วยโรคไตเรื้อรังทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์ลดลง เป็นต้น

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก มุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยการบริโภคเค็ม ลดการเกิดโรค

พญ.ณัฐภร ประกอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้ทำการรณรงค์ ลดบริโภคเค็ม และปรับพฤติกรรมการบริโภคเค็ม ของผู้มารับบริการและประชาชนอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคเค็ม จนทำให้เป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมาย โดยเฉพาะ ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และไต เป้าหมายหลักในการลดบริโภคของเค็ม เพื่อลดการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการเสียชีวิต และลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก มุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยการบริโภคเค็ม ลดการเกิดโรค

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น