X

จังหวัดชัยนาทออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

จังหวัดชัยนาทออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ที่วัดไพรนกยูง หมู่ที่ 5  ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  บูรณาการ กับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.ชัยนาท โดยมี  นายพูลสิทธิ์  ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  ในนามตัวแทนผู้จัดกิจกรรมฯกล่าวรายงาน

นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและเป็นที่เคารพยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อความผาสุขของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  พระองค์ท่านมีพระหฤทัยแน่วแน่ ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติ ทั้งด้านการศึกษา วรรณคดี การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในปี 2561 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ  ร่วมบูรณาการกิจกรรม กับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท    เพื่อสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน  โดยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ออกให้บริการแก่ประชาชน โดยมีกิจกรรม บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป,บริการทันตกรรม,บริการแพทย์แผนไทย  โดยทีมบุคลากรอาสาสมัครหน่วยแพทย์ พอ.สว. จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร, โรงพยาบาลหันคา,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเครือข่าย รพ.สต.อำเภอหันคา  โดย มีผู้รับบริการ  ตรวจโรคทั่วไป 37 ราย  บริการทันตกรรม 34 ราย  บริการแพทย์แผนไทย 45 ราย รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 116 ราย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน