โรงเรียนติดประกาศชัด 3 ไม่ รับสมัครเด็กเข้าเรียน “ไม่มีแป๊ะเจี๊ย ไม่มีเด็กฝาก ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ”

ที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 พร้อมติดประกาศหน้าประตูโรงเรียน เป็นนโยบาย 3 ไม่ คือ ไม่มีแป๊ะเจี๊ย ไม่มีเด็กฝาก ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ ผู้อำนวยการเผยประกาศชัด และสามารถทำได้จริงตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 3 ปีที่ผ่านมา ถือว่าเด็กจังหวัดชัยนาทที่มีอายุเข้าเกณฑ์ศึกษามีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกข้าราชการ หรือลูกชาวนา


นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท กล่าวว่า ในการรับเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งวันนี้เป็นการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3ขวบ) และอนุบาล 2 (4ขวบ) เป็นวันสุดท้าย ในการรับเด็กนักเรียน มีนโยบาย 3 ไม่ คือ 1.ไม่มีแป๊ะเจี๊ย ไม่มีการจ่ายเงินเพื่อแลกที่เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2. ไม่มีเด็กฝาก ที่นี่เราถือว่าเด็กมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกข้าราชการ หรือลูกชาวไร่ชาวนา มีสิทธิจับสลาก 1 ครั้งเท่ากัน และ 3.ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ ฉะนั้นโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ให้สิทธิแก่เด็กที่มีอายุครบเกณฑ์เข้าเรียนเสมอภาคเท่าเทียมกัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น