X

รพ.ชัยนาทนเรนทรจัดงานวันเด็กเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจให้แก่เด็กป่วย

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561” เพื่อสามารถบูรณาการเข้ากับการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต พัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ของเด็กป่วยและเด็กปกติทุกวัย ที่ไม่มีโอกาสไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา

โดยกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการทันตศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องช่องปากและฟันให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้งการเล่นเกมส์ต่างๆ ซึ่งสามารถส่งเสริมให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ทักษะชีวิต และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็ก โดยมี นางพัชรี พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธาน ณ บริเวณหน่วยยานพาหนะ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นางพัชรี   เปิดเผยว่า กลุ่มงานกุมารเวชกรรมและกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มีพันธกิจในการบำบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดจนถึงเด็กอายุ 15 ปี โดยสถิติผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาที่งานผู้ป่วยนอก และนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเฉลี่ยวันละ 150-180 คน รวมทั้งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท ซึ่งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ซึ่งเด็กที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลอาจไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา ดังนั้นโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเด็ก และเห็นว่าการจัดกิจกรรมวันเด็กสามารถบูรณาการเข้ากับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก รวมทั้งเด็กทุกกลุ่มวัยที่มาร่วมงาน จึงได้จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561” ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต พัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ทักษะชีวิต และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็ก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน