X

ชัยนาทจัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.20 น. ณ เขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยนาท โดยมี นายแพทย์พัลลภ  ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักวิ่ง นักปั่นเข้าร่วมกว่า 1,009 คน

โดยในพิธีเปิดกิจกรรมฯ นายนที มนตริวัต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวคำถวายราชสดุดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นประธานได้ให้สัญญานปล่อยขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมนี้ได้ร่วมเดิน วิ่ง กับหัวหน้าส่วนราชการ และบรรดานักวิ่งด้วย

นายแพทย์พัลลภ  ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสำคัญอันดับแรกของจังหวัดชัยนาท ทำให้สูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยจังหวัดชัยนาท มีอัตราตายสูงกว่า ภาพประเทศ และเขตสุขภาพ ที่ 3  พบมากช่วงกลุ่มอายุ 45 – 74 ปี และมีพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ การบริโภคอาหารและออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสม การสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการควบคุมความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดได้ไม่ดีพอ

จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน ภายใต้โครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”ระหว่างวันที่ 18 ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่าง แก่ประชาชนชาวไทย   ในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้   ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติ เมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  สู่เป้าหมายเดียวกัน คือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน จากภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท เป็นอย่างดียิ่ง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน