X

เขื่อนเจ้าพระยาปักธงเหลือง พร้อมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติอำเภอสรรพยา

ที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12   ได้เปลี่ยนธงเตือนภัย สถานการณ์น้ำ  บนสันเขื่อนเจ้าพระยา จากธงสีเขียว สถานการณ์น้ำปกติ  เป็นธงสีเหลือง สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง  เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังระดับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะสูงขึ้น และเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้น

ขณะที่ นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ออกประกาศ เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น และเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร โดยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ในพื้นที่อำเภอมโนรมย์เป็นพื้นที่แรกนั้น บัดนี้สาธารณะภัยภัยพิบัติดังกล่าวได้ขยายเป็นวงกว้างโดยได้เกิดขึ้นและ ได้ส่งผลกระทบในพื้นที่ต่อไปนี้หมู่ 1,2,3,4,5,9 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,9, 11, 12 ตำบลตลุก และ หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบางหลวงอำเภอสรรพยา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นสาธารณะภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนพื้นที่เกษตรประมงปศุสัตว์สิ่งสาธารณะประโยชน์และด้านอื่นๆ ขณะนี้สาธารณะภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่ยุติ

ขณะที่ ระดับน้ำเขื่อนเจ้าพระยา วันที่  2  ตุลาคม  2565 เวลา 18.00  น. ระดับน้ำเหนือเขื่อน + 17.18  ม.(รทก)  ท้ายเขื่อน   + 16.16  ม.(รทก) ระบาย   2,614  ลบ.ม/วินาที  จังหวัดชัยนาทได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำ รวม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง วัดสิงห์ มโนรมย์ หันคา และอำเภอสรรพยา  รวม 17 ตำบล 64 หมู่บ้าน 3 ชุมชน รวม 4,079 หลังคาเรือน พื้นที่เกษตร พืชไร่ 158 ไร่ พืชสวน 33 ไร่ นาข้าว 2 ไร่ พืชผัก 184 ไร่ ไม้ดอก 43 ไร่ กระชังปลา 1 แห่ง คอกสัตว์ 1 แห่ง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน