X

ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด รสชาติอร่อยหวานซ่อนเปรี้ยวไม่เหมือนใคร

ส้มโอขาวแตงกวา เป็นผลไม้ที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท ราวเมื่อ 200 ปีก่อน นางผึ้งไม่ทราบนามสกุล ได้นำส้มโอมาปลูกในพื้นที่ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์จ.ชัยนาท เป็นรายแรก และได้ตั้งชื่อส้มโอว่า พันธุ์ขาวแตงกวา ที่มีเอกลักษณ์รสชาติเฉพาะตัวคือ จะมีรสหวานซ่อนเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด เนื้อสีเหลืองน้ำผึ้งค่อนข้างแห้งและกรอบ ทำให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงในอันดับต้นๆของประเทศ นับว่าเป็นผลไม้ที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นสมบัติที่คู่กับจังหวัดชัยนาท จากลักษณะภูมิอากาศและลักษณะดินจึงทำให้ส้มโอขาวแตงกวามีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ที่สำคัญเป็นผลไม่ประจำถิ่นและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท

นายอำนวย  คุ้มชนะ  อายุ 65 ปี เกษตรกรชาวสวนส้มโอขาวแตงกวา (สวนส้มโอลุงอำนวย) เปิดเผยว่า ตนเองได้เริ่มทำการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ตั้งแต่ปี 2529 สำหรับส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวานั้นถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นสินค้า GI  เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวานั้นมีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนใคร คือมีรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยว เนื้อไม่ฉ่ำน้ำ จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับปัจจุบันในพื้นที่ จ.ชัยนาท มีเกษตรกรปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ประมาณ 336 ราย รวมพื้นที่กว่า 14,000 ไร่ และมีราคาขายในท้องตลาดอยู่ที่กิโลกรัมละ 50-70 บาท

ซึ่งปัจจุบันผลผลิตส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวานั้นก็ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  โดยในปีนี้ จังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท และ เกษตรกรชาวสวนส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท  ได้กำหนดจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-18 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาท และยังเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น โดยในปีนี้ ชาวสวนส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาชัยนาทนั้น ได้เตรียมผลผลิตไว้รองรับนักท่องเที่ยวภายในงาน ประมาณ 60 ตัน และจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 60 บาท เพื่อมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน