X

พิธีสรงน้ำและห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์พระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

()

25 ก.ค. 64  ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.ชัยนาท  นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชัยนาท ร่วมกันประกอบน้ำสรง และห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ศรีไชยนาท  ที่ได้รับพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมี พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท  เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ซึ่งทางจังหวัดชัยนาทได้ประกอบพิธีการห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์  ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้พึงน้อมระลึกถึงคุณ ของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ รวมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมโยงพุทธศาสนิกชนให้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น โดยถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวชัยนาท เชื่อว่าหากทำการห่มผ้าพระธาตุเจดีย์จะมีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสิริมงคลกับตนเอง สำหรับวัดพระบรมธาตุวรวิหารมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยถือกันว่าน้ำหน้าวัดเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกแห่งหนึ่ง และภายในวิหารมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำออกมาตามธรรมชาติ มีอายุกว่า 700 ปี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน