X

พศจ.ชัยนาทร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดชัยนาท เดินหน้าวัดต้นแบบเขตปลอดบุหรี่

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานเปิดกิจกรรมตาม โครงการวัดในจังหวัดชัยนาทปลอดบุหรี่  จัดขึ้นโดยเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดชัยนาท  ณ วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมีผู้แทนพระสงฆ์วัดทรงเสวย ปลัดอาวุโส อำเภอวัดสิงห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม  ภายหลังพิธีเปิดมีการแสดงลิเก รณรงค์ลด ละเลิก สูบบุหรี่ ซึ่งทุกคนสวมหน้ากากอนมัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  จากนั้น ดำเนินการติดป้าย “วัดต้นแบบเขตปลอดบุหรี่” และสติ๊กเกอร์ “เขตปลอดบุหรี่” บริเวณที่เหมาะสม

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล  กล่าวว่า  บุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบ และคนรอบข้าง  วัดเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญ มีบทบาทต่อชุมชน พระภิกษุสงฆ์จึงจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชน ตอนนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทมีแนวนโยบาย ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สสส. คือการรณรงค์ให้พระทุกวัดในจังหวัดชัยนาทเลิกสูบบุหรี่  สำหรับผู้ที่ไม่สูบนั้นดีอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ที่ยังสูบอยู่มิใช่ว่าเราจะไปแนะนำให้ท่านเลิกโดยเด็ดขาดเลยคงเป็นไปได้ยาก  เราจึงให้กำลังใจในการลดการสูบบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง จนสามารถเลิกสูบได้ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทได้ทำความตกลงร่วมมือ กับเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดชัยนาท และ สสส. ว่าเราจะผลักดันให้วัด 5 วัด  ได้แก่ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร วัดท่าช้าง วัดพรวน วัดห่อทองคำ อำเภอเมือง และวัดทรงเสวย อ.วัดสิงห์   ให้เป็นวัดต้นแบบเขตปลอดบุหรี่  หลักการคือ พระในวัดต้องไม่สูบบุหรี่เลย   อย่างเช่นที่วัดทรงเสวยแห่งนี้  พระครูประกาศสรวุฒิ เจ้าอาวาสท่านมีวินัยในการปกครองสงฆ์ได้อย่างดีเยี่ยม  พระในวัดทรงเสวยทุกรูปไม่สูบบุหรี่เลย  จึงได้มาจัดกิจกรรมที่นี่เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่วัดอื่นๆทั้ง 8 อำเภอต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน