ปศุสัตว์ชัยนาท Kick-off ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ยังไม่พบการระบาดในพื้นที่

นายธนู มณฑาทอง ปลัดอำเภอเนินขาม รักษาราชการแทน นายอำเภอเนินขาม เป็นประธานเปิดการรณรงค์(Kick-off) ป้องกันและกำจัดโรค ลัมปี สกิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยมีปศุสัตว์อำเภอ ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท อาสาสมัครปศุสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ลัมปี สกิน การแจกเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และปล่อยขบวนรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และทีมฉีดพ่นยากำจัดแมลง เพื่อป้องกันโรคดังกล่าว

นายสัตวแพทย์บุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า โรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับโคและกระบือ ขณะนี้จังหวัดชัยนาทยังไม่มีรายงานการเกิดโรค แต่มีมาตรการป้องกันโรคเชิงรุก โดยการรพดมทีมฉีดพ่นยากำจัดแมลง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากโรคนี้ติดต่อได้โดยแมลง จึงเน้นกำจัดแลงเป็นหลัก

มาตรการของจังหวัดชัยนาทได้ออกประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน หากเกษตรกรจะเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยเฉพาะโค กระบือ ต้องให้สัตวแพทย์ตรวจสุขภาพสัตว์เสียก่อน จึงจะเคลื่อนย้ายได้  ขอแนะนำเกษตรกรให้ดูแลคอกเลี้ยงสัตว์อย่าให้เป็นแหล่งสะสมของแมลง ให้กำจัดมูลสัตว์ให้สะอาด เปิดคอกให้โล่ง เวลากลางคืนให้กางมุ้งให้สัตว์ จะช่วยลดการเกิดโรคได้ 

ทั้งนี้ โรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ เกิดจากเชื้อไวรัส ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ไม่มียารักษาโดยตรง การรักษาจะรักษาตามอาการ  ขณะนี้ทางกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างนำเข้าวัคซีนเพื่อนำมาฉีดเพื่อป้องกันโรค คาดว่าจะได้ในต้นเดือนมิถุนายนนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน