X

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทออกประกาศวัดในจังหวัดชัยนาทปลอดบุหรี่ ต้นแบบนำร่อง 5 แห่ง

พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ลงนามประกาศเรื่องการดำเนินการโครงการวัดในจังหวัดชัยนาทปลอดบุหรี่  ในที่ประชุมพระสังฆาธิการ จากทุกวัดในจังหวัดชัยนาท กว่า 200 รูป โดยมี พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 รักษาการเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กรรมการมหาเถระสมาคม, พระราชปริยัติสุธี (ชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลวรวิหาร น.ส.อัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท และ นายเพชร หนาแน่น ผู้รับผิดชอบโครงการวัดในจังหวัดชัยนาทปลอดบุหรี่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศาลา ร.5 วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท

นายไพรัตน์  ชะเอมไทย ผู้ร่วมโครงการฯ  กล่าวว่า  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท อสม. ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท และ สื่อมวลชน ดำเนินโครงการวัดในจังหวัดชัยนาทปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ประกาศนโยบายให้วัดในจังหวัดชัยนาทปลอดบุหรี่ เพื่อจัดสถานที่สาธารณะวัดปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี พ.ศ.2560 เพื่อสร้างวัดต้นแบบปลอดบุหรี่ 100%

โดยในระยะแรกจัดตั้งวัดต้นแบบนำร่อง จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่  1. วัดพระธาตุวรวิหาร 2.วัดทรงเสวย 3.วัดพรวน  4.วัดท่าช้าง 5.วัดห่อทองคำ  โดยจะดำเนินการติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ บริเวณประตูเข้าออกวัด ทางขึ้นลงอาคาร บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน มีการประกาศเสียงตามสายห้ามสูบบุหรี่บริเวณวัดในช่วงงานบุญประเพณีต่างๆ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงพิษภัย อันตรายของบุหรี่ ที่ส่งผลให้บุคคลรอบข้างได้รับพิษภัยจากบุหรี่ และยังทำลายสุขภาพและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน