X

พมจ.ชัยนาท เร่งช่วยเหลือครอบครัวเยาวชนผู้ประสบปัญหาติดสารเสพติด นำเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ได้รับแจ้งประสาน จากเทศบาลตำบลโพงามและผู้นำชุมชนตำบลโพงาม กรณี นายเอ (นามสมมติ) เยาวชนอายุ 15 ปี มีปัญหาขาดเรียน ใช้ยาและสารเสพติด แล้วเกิดอาการคุ้มคลั่ง อารมณ์ฉุนเฉียว ต่อสมาชิกภายในครอบครัว ในพื้นที่ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี นั้น

นางสาวดรุณี มนัสวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ  ทองคง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางวาริน  วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ทีม One Home จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ให้การปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหา และสมาชิกในครอบครัว ถึงกระบวนการบำบัดการติดยาและสารเสพติด ในพื้นที่ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาทจะรับผู้ประสบปัญหาเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและจะดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

นายเอ(นามสมมุติ) อายุ 15 ปี อาศัยอยู่ในบ้านกับย่าอายุ 69 ปี ย่าทวด อายุ 91 ปี ป้าและลุงของนายเอฯ โดยบิดารับจ้างขับรถแท๊กซี่และมารดารับจ้างเป็นแม่บ้านอยู่ต่างจังหวัด ส่งเสียบ้างนานๆครั้ง โดยนายเอฯ มีประวัติทดลองใช้สารเสพติดมาหลายประเภท และใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปีตั้งแต่ประมาณชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการชักจูงจากเพื่อน รวมทั้งเพื่อนเป็นผู้จัดหามาให้ ภายหลังเมื่อขาดยาและสารเสพติดนายเอฯ มีอาการหงุดหงิด อารมณ์ฉุนเฉียว กับสมาชิกในครอบครัว ป้าและย่าของนายเอฯ เห็นว่าเสี่ยงต่อความปลอดภัย และนายเอฯ ขาดเรียนไม่ยอมไปสอบที่โรงเรียน จึงขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลโพงามและผู้นำชุมชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท และทีม One Home พม.จังหวัดชัยนาท แนะนำสิทธิ ภารกิจกระทรวง พม. ให้การปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาและครอบครัว ถึงกระบวนการบำบัดการติดยาและสารเสพติด เสริมแรงและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหา เพื่อปรับทัศนคติและมุมมองในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาทจะรับผู้ประสบปัญหาเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและจะดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน