X

สธ.ชัยนาทเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงอากาศหนาว

สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  แนะประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไตวายเรื้อรัง จะเสี่ยงป่วยด้วย โรคไข้หวัดโดยง่าย เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีความชื้นสูง และป่วยแล้วจะเกิดโรคแทรกได้ง่าย   ที่อันตรายคือ  โรคปอดบวม จากสถานการณ์ทางระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ในช่วงต้นหนาว ในปี 2560 มีรายงานผู้ป่วยโรคปอดบวม 92 คน  ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เป็นผู้สูงอายุ  และเด็กเล็ก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้    สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ประชาชน ระมัดระวังโรคในช่วงต้นหนาว

สธ.ชัยนาทเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงอากาศหนาว

นพ.ปรารถนา  ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  กล่าวว่า    ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศเริ่มหนาวเย็น อาจทำให้ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนทั่วไป  โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งและไตวาย เป็นต้น เสี่ยงป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจได้ง่าย ที่พบมากเช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และที่น่าห่วงก็คือโรคปอดบวม

นพ.ปรารถนา  ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนที่มักเกิดตามมาหลังจากเป็นไข้หวัด มักพบมากในช่วงฤดูฝน และช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยโรคนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมด ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการป้องกันโรคปอดบวม ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สวมเสื้อผ้าหลายชั้นให้ร่างกายอบอุ่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  กินผักและผลไม้ให้มากขึ้น เนื่องจากในผักและผลไม้สดจะมีวิตามินซี สร้างภูมิต้านทานโรคได้  พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีและใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

สธ.ชัยนาทเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงอากาศหนาว

ถ้าเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่คนแออัด หมั่นล้างมือให้สะอาดภายหลังสัมผัสสิ่งของหรือผู้ป่วย ท่านและบุคคลในครอบครับจะได้ห่างไกลจากโรคปอดบวม

สธ.ชัยนาทเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงอากาศหนาว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน