X

เผาข้าวหลามสามัคคี 4,000 กระบอกพร้อมปลุกเสกแจกเป็นของขวัญปีใหม่

ที่วัดหัวเด่น อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เผาจริงตลอดทั้งคืนถึงเช้า 31 ธ.ค. 60 ข้าวหลามสามัคคี 4,000 กระบอก พร้อมเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นข้าวหลามมงคล แจกเป็นของขวัญปีใหม่

ที่วัดหัวเด่น หมู่ 10 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ทหารประจำพื้นที่ กว่า 50 คน ทยอยเข้ามาช่วยกันจัดเตรียมและเผาข้าวหลาม จำนวน 4,000 กระบอก โดยมีการจัดเตรียมกระบอกข้าวหลาม ขูดมะพร้าว คั้นกะทิ กรอกข้าวเหนียวใส่กระบอก แล้วทยอยนำไปเผาที่บริเวณลานวัด ซึ่งคาดว่าจะเผาจนถึงเช้าจึงจะเสร็จ หวังเป็นกุศโลบายให้คนในชุมชนร่วมทำกิจกรรมในวัด ไม่ออกไปมั่วสุมอบายมุข และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

พระครูปลัดวิชัย โกวิโฑ เจ้าคณะตำบลบางขุดและเจ้าอาวาสวัดหัวเด่น  กล่าวว่า เริ่มฟื้นฟูประเพณีเผาข้าวหลามสามัคคีมาตั้งแต่ปี 2555  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสามัคคี ของชาวบ้านในชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะเห็นได้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก อีกทั้งกลัวญาติโยมกมัวเมากับอบายมุขนอกบ้าน จึงหันมาทำกิจกรรมเพื่อให้ชาวบ้านและวัดมารวมใจกัน สมัครสมานสามัคคีกัน มารวมตัวกันในวัด สร้างทานบารมี บุญบารมี รวมใจกันเผาข้าวหลาม

การเผาข้าวหลามต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก ต้องใช้ความสามัคคีจริงๆ ถ้าไม่มีความสามัคคีงานนี้เกิดขึ้นไม่ได้ และไม่สำเร็จ เพราะเผาข้าวหลามจำนวนมากถึง 4,000 กระบอก  โดยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60  ชาวบ้านที่มีกำลังมากออกไปตัดไม้ไผ่  ประมาณ 400 ลำ แต่ละลำตัดได้กว่า 10 กระบอก 

สำหรับวัตถุดิบต่างที่นำมาประกอบกันเป็นข้าวหลาม ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียว น้ำตาล มะพร้าว ได้รับบริจาคจากญาติโยม สาธุชน ได้ร่วมใจน้อมนำมาถวายไว้ที่วัด และวันนี้(30ธ.ค.60)ได้มารวมตัวกันประกอบ ทำข้าวหลาม ทั้งตัดไม้  กรอกข้าวเหนียว ช่วยกันเผาข้าวหลาม เริ่มเผาตั้งแต่ตอนค่ำจนถึงรุ่งเช้าของวันที่ 31 ธันวาคม 2560  โดยในช่วงบ่ายนำข้าวหลามทั้งหมดเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้เป็นข้าวหลามมงคล ซึ่งจะมีผู้บริหารจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการและเอกชนเข้าร่วมพิธี เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น “เผาข้าวหลามสามัคคี” ของวัดหัวเด่น  จากนั้นนำข้าวหลามทั้งหมดแจกจ่ายให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นของขวัญปีใหม่ นำไปรับประทานเพื่อเป็นศิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน