ประชาชนชัยนาทแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ชาวจังหวัดชัยนาท พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 อำเภอแสดงพลัง ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์


เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 23 ต.ค.63 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทรวมกว่า 2,000 คน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง พร้อมธงชาติไทยและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมป้ายข้อความ แสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชันย์ หลังจากนั้นร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายกฤษฎา สุภรศิริวรกุล เลขาธิการสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชัยนาท กำนันตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ได้กล่าวแสดงเจตจำนงค์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้มีพฤติการณ์จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และชาวชัยนาทจะร่วมกันป้องป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต


“การออกมาแสดงพลังในวันนี้เพื่อให้เห็นว่าผู้ที่มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยังมีอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์สารวัตร ผู้ช่วยฯ เรากำเนิดมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 วันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน จึงออกมาแสดงพลังให้เห็นว่าชาวชัยนาทยินดีปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ผมขอกล่าวสั้นๆว่า “อย่าดึงฟ้าต่ำ อย่าทำหินแตก อย่าแยกแผ่นดิน อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี”

หลังจากนั้นตัวแทน กำนันผู้ใหญ่บ้าน จาก 8 อำเภอ มอบหนังสือแสดงเจตนารมณ์ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อขอให้ทางจังหวัดดำเนินการกับผู้มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันต่อไป