วัดเขาดินสันติธรรม เปลี่ยนหอระฆังเป็นหอจ่ายน้ำแก้ภัยแล้งอำเภอหนองมะโมง


ที่วัดเขาดิน สันติธรรม ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ชาวบ้านหนองมะโมง ทายก กรรมการวัดเขาดิน พร้อมใจกันทำเทวตาพลี เลี้ยงขอบคุณเจ้าที่วัด แม่พระธรณี ที่เมตตาให้พบสายธารน้ำ อย่างมากมาย ในการเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยมีหัวหมู 19 หัว ไก่ ปลา ขนม และผลไม้

 

จากนั้น พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) พระราชาคณะเจ้าคณะรอง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคารามราชวรวิหาร และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานเปิดใช้บ่อบาดาล “ตามโครงการรวมน้ำใจต้านภัยแล้ง”

โดยคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดทอดผ้าป่า สมทบทุนจากผู้ใจบุญ บ่อบาดาลแห่งนี้เจาะด้วยความลึก 100 เมตร มีน้ำออกประมาณ 12,000 ลิตรต่อชั่วโมง โดยเบื้องต้นได้ใช้หอระฆังทำเป็นจุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งมาอย่างยาวนาน

โดยมีประชาชนทยอยนำถังน้ำ แท็งก์น้ำมาบรรจุน้ำ กลับไปใช้ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมงได้ทำการเจาะบ่อบาดาลตามโครงการดังกล่าวแล้ว 16 บ่อ แต่มีน้ำออกมาใช้ได้จำนวน 10 บ่อ สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ครอบคลุ่มเกือบทั้งพื้นที่