เริ่มแล้ว งานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 7-16 ก.ย.นี้ ณ เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลาง

เริ่มแล้วงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ภายใต้แนวคิด “เกษตรก้าวหน้า ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท  พัฒนาสู่มาตรฐานสากล” วันที่ 7 – 16 กันยายน 2561 ณ เขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท   

ที่บริเวณ  เขื่อนเรียงหิน  หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท  นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 35  ภายใต้แนวคิด  เกษตรก้าวหน้า  ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท  พัฒนาสู่มาตรฐานสากล  โดยช่วงก่อนพิธีเปิด ได้มีขบวนแห่ที่สร้างสีสัน ทั้งวิถีชุมชน ของแต่ละอำเภอทั้ง8 อำเภอ ของจังหวัดชัยนาท

วันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 35 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 16 กันยายน 2561 ณ เขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีแนวคิดหลักคือ เกษตรก้าวหน้า  ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท  พัฒนาสู่มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งส้มโอขาวแตงกวา เป็นพันธุ์ส้มโอท้องถิ่นของจังหวัดชัยนาท ที่ได้รับมาตรฐานจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดชัยนาทได้กว่าปีละ 35 ล้านบาท และมีแผนจะพัฒนาให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเพิ่มเมนูยำส้มโอขาวแตงกวาเป็นเมนูแนะนำประจำจังหวัดอีกด้วย

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้ มอบรางวัลการประกวดส้มโอพันธุ์ขาวแตงกว่าให้แก่ผู้ชนะการประกวดในปีนี้ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ นายวีระศักดิ์  ล่ามพระยา สวนสุขฤทัย รางวัลรอดงชนะเลิศอันดับ 1 นายชาลี  ม่วงแป้น สวน อนนท์2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางชุติมณทน์  คุ้มชนะ สวนลุงผ่อน สำหรับส้มโอขาวแตงกวา เป็นส้มโอพันธุ์ท้องถิ่นที่ปลูกในจังหวัดชัยนาทมานานกว่า 200 ปี โดยจะมีลักษณะพิเศษ คือ มีผิวเรียบ เนื้อกุ้งเป็นชิ้นแห้ง ไม่ติดมือ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และเป็นที่นิยมของตลาด โดยที่จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาประมาณ 1,400 ไร่ มีผลผลิตปีละประมาณ 700 ตัน

ทั้งนี้ ในปีนี้งานวันส้มโอขาวแตงกวา และของดีศรีท้องถิ่น จะมีกิจกรรมการแห่ขบวนแห่ส้มโอ และส้มโอไฮเทค การจัดกิจกรรมประกวดส้มโอขาวแตงกวา ประกวดธิดาส้มโอ ประกวดยำส้มโอขาวแตงกวา การจัดแสดงนวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวา การออกร้านจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาสวนในราคากิโลกรัมละไม่เกิน 60 บาท ผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีจังหวัดชัยนาท และกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต จากศิลปินนักร้องชื่อดังทุกวัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น