อัยการพัฒนาเครือข่ายช่วยเหลือเยียวยาเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในชุมชน

อธิบดีอัยการภาค 1 เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายช่วยเหลือเยียวยาเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในชุมชน และร่วมลงนาม MOU ภาคีเครือข่ายจังหวัดชัยนาท

นายปราโมทย์ ศรีเตียเพ็ชร อธิบดีอัยการภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม
นายพลสิทธิ์ คำสอน อัยการจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน

ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท นายปราโมทย์ ศรีเตียเพ็ชร อธิบดีอัยการภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายช่วยเหลือเยียวยาเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในชุมชน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมด้วยอัยการจังหวัดชัยนาท อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ

ผู้เข้ารับการอบรม 200 คน

นายพลสิทธิ์ คำสอน อัยการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้อนุมัติให้สำนักงานกิจการและโครงการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับสำนักงานอัยการภาค 1-9 ดำเนินการจัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม “อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีการประสานงานระหว่างสหวิชาชีพเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้หญิงเด็ก และบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ให้มีระบบดูแลและช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานอัยการภาค 1 ให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวโดยใช้ชื่อว่า “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการช่วยเหลือเยียวยาเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในชุมชน” ซึ่งเป็นการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาเครือข่ายการช่วยเหลือเยียวยาเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรงในชุมชนพัฒนาให้ภาคีเครือข่ายและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ด้านกฎหมายในการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง รวมทั้งพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือดูแลเด็กและสตรี ตลอดจนบุคคลในครอบครัวผู้ถูกกระทำรุนแรงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงดังกล่าวโดยทีมสหวิชาชีพ

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้แทนของจังหวัดชัยนาท ผู้แทนของอำเภอต่างๆในจังหวัดชัยนาท กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ คณะครูอาจารย์ในสถานศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครตำรวจบ้านพนักงานสอบสวน ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท และผู้แทนของหน่วยรักษาความสงบจังหวัดชัยนาท  รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น