เริ่มแล้วงานมหกรรมหุ่นฟางนก ของดีศรีท้องถิ่น และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 35

ที่จังหวัดชัยนาท ขบวนแห่หุ่นฟางนกหลากหลายชนิด สีสันสวยงาม พร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม จาก 8 อำเภอ เคลื่อนตัวจากบริเวณสี่แยกแขวงการทางชัยนาท ระยะทางกว่า 1 กม.เข้าไปยังศาลากลางจังหวัดชัยนาท และหยุดเพื่อทำการแสดงให้ประธานและนักท่องเที่ยวได้ชมที่บริเวณหน้าศาลากลาง หลังจากขบวนแห่เสร็จสิ้น


เมื่อเวลา 19.30 น. (7กพ.63) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนาท เป็นประธานเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2563 ครั้งที่ 35 ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ไฮไลท์การเปิดงานผู้ว่าฯชัยนาทใช้ปืนเลเซอร์ยิงไปยังไข่นกขนาดยักษ์ จนแตกออกมีลูกนกอยู่ภายในไข่ เป็นการเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาท อย่างเป็นทางการ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เดินชมสวนป่าที่ประดับด้วยหุ่นฟางนก สวยงาม และหุ่นฟางนกไฮเทค ประกอบแสง สี เสียง พื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร และเยี่ยมชมลานวัฒนธรรมพื้นบ้านสาธิตการตำข้าวเม่า ขนมไทยโบราณ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามเฉลิมพระเกียรติฯ และเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาทเป็นที่ตั้งของเขื่อนเจ้าพระยา มีระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งจังหวัด โดยมีพื้นที่ในการทำนาปลูกข้าวกว่า 8 แสนไร่ การทำนาปลูกข้าวถือเป็นอาชีพหลักของชาวชัยนาท ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวจะมีฟางข้าวเป็นวัสดุเหลือใช้ เมื่อปี 2529 ดร.ไพรัตน์ เดชะรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทขณะนั้น ได้เห็นเกษตรกรนำฟางข้าวมาทำเป็นหุ่นฟางหนู เพื่อรณรงค์ตามโครงการกำจัดหนูนา ประกอบกับจังหวัดชัยนาท มีสวนนกอยู่แล้ว จึงริเริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำหุ่นฟางนก และก่อให้เกิดกิจกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านต่างๆ และประชาชน อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท จึงได้จัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามเฉลิมพระเกียรติฯ และเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท


เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โอทอปนวัตวิถี กลุ่มเกษตรกร ประชาชน และชมรมต่างๆ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชน


สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสักการะศาลหลักเมืองชัยนาท นมัสการรูปหล่อหลวงปู่ศุข ชมหุ่นฟางนกไฮเทค หุ่นฟางนกสวยงาม ชมการแสดงแสง สี เสียง ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าสวยงาม บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ จุดนั่งพักผ่อน และมุ่มถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยว และร่วมสนุกชิงโชคกับร้านสกุณากาชาด การจัดจำหน่ายสินค้าของดีศรีท้องถิ่นชัยนาท สินค้า OTOP นวัตวิถี สินค้าเกษตร สินค้าราคาถูก นิทรรศการและชมคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงฟรีทุกคืน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น