X

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรเปิดมาตรการยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการและประชาชนนำถุงผ้าหรือวัสดุอื่นๆมาใส่ยา เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงหิ้วพลาสติก ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เปิดเผยว่า จากข้อมูลการใช้ถุงหิ้วพลาสติกของโรงพยาบาลที่ผ่านมา มีปริมาณสูงถึง 300,000 – 400,000 ใบ/ปี

หากมีการลดปริมาณการใช้ถุงหิ้วพลาสติกจะช่วยลดปัญหาขยะซึ่งย่อยสลายยาก (ต้องใช้เวลานานถึง 450 ปี ข้อมูลอ้างอิงจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะของจังหวัดชัยนาทได้มาก ซึ่งโรงพยาบาลได้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) คือ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน มีระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติกเปลี่ยนเป็นการใช้ถุงผ้า

ใส่ยา เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

ดังนั้น โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอความร่วมมือผู้รับบริการและประชาชน นำถุงผ้าหรือวัสดุอื่นๆมาใส่ยาของท่านแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป สำหรับซองพลาสติกใส่ยา โรงพยาบาลยังมีให้บริการตามเดิม

และหากมีถุงผ้าเหลือใช้ สภาพดี สามารถนำมาบริจาคในกล่องรับบริจาคถุงผ้าเพื่อใส่ยาให้ผู้ป่วยรายอื่นๆ ต่อไป ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน