กำนันโหน่งเสนอนำร้านค้าสหกรณ์ตามแนวทางพระราชดำริฯ เป็นโมเดลควบคุมสะดวกซื้อ

เชียงใหม่ : กำนันโหน่งคนดังเสนอรองนายกฯจุรินทร์ควรนำร้านค้าสหกรณ์เข้ามาใช้เพื่อช่วยเหลือร้านค้าขนาดเล็ก ถอดบทเรียนแบบสหกรณ์ฯ ตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นโมเดล พร้อมทำพรบ.ควบคุมสะดวกซื้อ

นายวีระชัย ไชยมงคล หรือ กำนันโหน่งคนดังตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฝากถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พุ่งเป้าปั้นสมาร์ทโชห่วย 3 หมื่นแห่งในปี 63 ในส่วนนี้ตนเองเห็นด้วยถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ที่ผ่านมา ภาครัฐไม่เคยประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำร้านค้า ปลีก เหมือนตัวอย่างที่เห็น  เช่น ร้านค้าประชารัฐ สุขใจ Shop – ในปั้มสิ่งที่ผม จะพยายามผลักดันไปตามช่องทาง หรืออาจจะผ่าน สส. ก็คือ เสนอร้านค้าสหกรณ์ ที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของ และพรบ.ควบคุมการตั้งร้านค้าปลีกในชุมชน โดยการผ่านการประชาคมหมู่บ้านให้ร้านสะดวกซื้ออยู่กับชุมชน และให้โซห่วยขนาดเล็กสามารถอยู่ไปควบคู่ได้ไม่ให้ล้มหายปิดตัวไป เพื่อเติบโตไปพร้อมๆ กัน หรือไม่ รวยกระจุก จนกระจายนั้นเอง เพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนในปัจจุบัน เกิดจากผู้นำท้องถิ่นตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้สร้างแหล่งค้าขาย ศูนย์จำหน่ายสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนขึ้นมาเอง เช่น ตลาดนัดชุนชน แหล่งท่องเที่ยวสินค้าโอทอป

โดยการถอดบทเรียนแบบสหกรณ์ฯ ตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นโมเดล เพราะหัวใจสำคัญ คือ ประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าของร้านค้าสหกรณ์ มีหุ้นส่วนในการบริหารมีการแบ่งผลกำไรให้ชาวบ้าน แบบนี้ดีกว่า สู้กับร้านค้าปลีกแบรน์ดังได้   ถ้าให้กล่าวถึงเรืองของสหกรณ์ ตามในปี พ.ศ.2471 ทางการได้เริ่มขยายงานสหกรณ์และตราพระราช บัญญัติสหกรณ์ขึ้น เพื่อเป็นกฎหมาย คุ้มครองสหกรณ์โดยเฉพาะ มีความระบุในพระราชบัญญัติสหกรณ์ว่าประชาราษฎร์ผู้ประกอบการเพาะปลูกและจําพวกอื่นๆ ที่มีกําลังทรัพย์น้อยแต่มีความต้องการอย่างเดียวกัน ควรได้รับการอุดหนุนให้ตั้งสหกรณ์ เพราะชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นเจ้าของร่วมไปกับร้านค้าของตน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น