ไทยไมซ์คอนเน็ค one-stop-service market ของอุตสาหกรรมไมซ์มาที่เดียวครบจบทุกเรื่อง

เชียงใหม่ : ทีเส็บแถลงข่าวความพร้อมในการเปิดแพลตฟอร์ม ไทย ไมซ์ คอนเน็ค หรือ TMC ให้เป็น e-Market Place ด้านไมซ์ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นครั้งแรกของประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ ชาวภาคเหนือด้วยฐานข้อมูลของสินค้าและบริการหลากหลายครบถ้วนของอุตสาหกรรมไมซ์ สร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ธุรกิจทั่วไทยติดต่อซื้อขายบนแพลตฟอร์ม TMC ได้ฟรี และยังเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากทีเส็บ มั่นใจ TMC คือเครื่องมือที่จะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่สากล

ทีเส็บได้พัฒนาโครงการ Thai MICE Connect หรือ TMC และระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยการสร้างแพลตฟอร์ม TMC ที่รวบรวมฐานข้อมูลสินค้า บริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์มาตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2563 ได้มีการดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลของธุรกิจในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE ecosystem) เพิ่มเติมอีก 2 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ทำให้วันนี้ระบบหรือแพลตฟอร์ม TMC มีฐานข้อมูลผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมไมซ์ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกภูมิภาค จึงสามารถกล่าวได้ว่า TMC คือ e-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย มีความ ถูกต้องของข้อมูลด้วยระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา และยังเป็นช่องทางตลาดออนไลน์ที่เปิดประตูสู่ธุรกิจในระดับประเทศและนานาชาติ เพราะข้อมูลของสินค้าและบริการต่าง ๆ บน TMC จะเข้าถึงและตอบทุกโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทางธุรกิจทั้งในไทยและจากทั่วโลก

ปัจจุบัน ไทย ไมซ์ คอนเน็ค หรือ TMC มีจำนวนผู้ให้บริการ (Seller) อยู่ในระบบมากกว่า 10,000 ราย จากทั่วประเทศไทย และมีผู้เข้าใช้งานระบบมากกว่า 150,000 ราย ทีเส็บคาดหวังว่า TMC จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจและในอนาคตต่อยอดไปสู่การซื้อขายออนไลน์ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเป็นช่องทางในการโปรโมทธุรกิจไมซ์สู่ตลาดทั่วไทย และทั่วโลก ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถติดต่อโดยตรงกับลูกค้าทั่วโลก และจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ TMC เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยที่สมบูรณ์ ตอบสนองต่อพันธกิจของทีเส็บในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ TMC ยังเป็นช่องทางในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนต่าง ๆ จากทีเส็บ อาทิ โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า ระยะ 3 เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในการจัดงานประชุมสัมมนาในประเทศ โดย จะเปิดให้ลงทะเบียนและขอรับการสนับสนุนผ่านระบบ TMC ภายในเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป ทีเส็บจึงยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้จะได้มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคเหนือด้วยเครื่องมือการตลาดสำคัญอย่าง TMC

หนึ่งในผู้ใช้งานระบบ TMC กล่าวถึงไทย ไมซ์ คอนเน็ค เปรียบเสมือนตลาดออนไลน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ที่ครอบคลุมไม่เฉพาะสถานที่ให้บริการ ห้องประชุม หรือผู้จัดงานที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดี แต่ยังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการบริการทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งทางตรงและบริการสนับสนุนต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวด้วย ในฐานะของ DMC มองว่า ความโดดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือเรื่องของการสร้างโอกาสทางธุรกิจทั่วไทยและทั่วโลกอย่างไร้ขีดจำกัด สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือการทำข้อมูลในระบบให้สมบูรณ์ คอยอัพเดทให้พร้อมอยู่เสมอ เพราะ TMC สามารถนำโอกาสและลูกค้ามาถึงได้ทุกเมื่อ ส่วนในแง่ของผู้ใช้บริการหรือลูกค้านั้น TMC เปรียบเสมือน one-stop-service market ของอุตสาหกรรมไมซ์ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำข้อมูลเบื้องต้นในการจัดงานไมซ์โดยเฉพาะการติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการเพื่อขอใบเสนอราคา และนี่คือสิ่งที่ลงตัวที่สุดของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในอุตสาหกรรมไมซ์

ไทย ไมซ์ คอนเน็ค หรือ TMC คือแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือ e-Market Place สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วยข้อมูลของผู้ให้บริการในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไมซ์ 12 ประเภท ได้แก่ ออแกไนซ์เซอร์  สถานที่จัดงาน  บริการสำหรับผู้จัดงาน  ที่พัก  แหล่งช้อปปิ้ง  ท่องเที่ยวและการนำเที่ยว  โลจิสติกส์  อาหารและเครื่องดื่มและบริการรับจัดงานเลี้ยง  โชว์/การแสดง  วิทยากร  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และธุรกิจบริการอื่น ๆ ซึ่งทีเส็บเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่เหล่านี้ได้เข้ามาลงทะเบียนในระบบเพื่อใช้ TMC เป็นช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งในการเข้าถึงลูกค้าทั่วไทยและทั่วโลก สร้างโอกาสทางธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบและเข้าใช้บริการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ที่ http://www.thaimiceconnect.com

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน