X

มทบ.33 นำเยาวชนฝึกอบรมเรียนรู้งานของพ่อรุ่นที่ 2 แบบวิถีใหม่ (New Normal)

เชียงใหม่ : มทบ.33 นำเยาวชนร่วมฝึกอบรมเรียนรู้งานของพ่อรุ่นที่ 2 แบบวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 โดยการลดจำนวนการเข้ารับการอบรม ลดระยะเวลาไม่เกิน 20 นาที  สวมหน้ากาก ตรวจวัดไข้ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อยๆ

มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมกตัญญูคลับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาจำนวน 60 คน แบ่งการอบรมเป็น รุ่นละ  20 คนจำนวน 3 รุ่น อบรมเยาวชนให้มีความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดขึ้นทุกปีแต่ในปีนี้เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด เพื่อเป็นการลดการติดเชื้อและเลี่ยงการอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก การเข้ารับอบรมจะเน้นวิถีใหม่ หรือ New Normal  จะลดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม และลดระยะเวลาไม่เกิน 20 นาที  สวมหน้ากาก ตรวจวัดไข้ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อยๆ

 เนื้อหาในการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายประวัติความเป็นมาของโครงการจัดหมู่บ้านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่แบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนำมาปรับใช้ใช้ชีวิตประจำวันในห้วงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19, การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) , สถานการณ์โรคโควิค – 19 และมาตรการป้องกัน, จิตอาสาพระราชทาน, การดำนาปลูกข้าวแบบวิถีไทย, การสร้างฝายชะลอน้ำในห้วยตึงเฒ่า และการทำกิจกรรมตู้ปันสุขบริเวณหมู่บ้านห้วยตึงเฒ่า เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ยึดหลักปฏิบัติในค่านิยมของคนไทย มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย และความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่สามารถสื่อสารกรอบแนวคิดความกตัญญูสู่สาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ตลอดจนถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนอื่นๆ ต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน