“วัดช่วยคน” กำนันโหน่งนำแจกจ่ายเน้นคนแก่ เด็ก และผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยา 5 พันบาท

เชียงใหม่  : 135 วัดในเขตอำเภอเมืองรวบรวมสิ่งของนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับเดือดร้อน  1 ชุดประกอบด้วยข้าวสาร 5 กิโล รวมถึงของใช้ที่จำเป็นที่จะนำส่งมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็ก โดยวิธีการจะให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอสม. สอบถามความจำเป็นมุ่งเน้นผู้ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5 พันเป็นหลัก

  

ส่วนที่ห้องประชุมเก่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จุดรวบรวมสิ่งของจาก 135 วัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ วันแรกมีบรรดาวัดต่างๆ ที่นำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็น ต่างๆ นำมาคัดแยกใส่เป็นถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และไม่ได้รับการเยียวยา 5 พันบาทจากภาครัฐ

นายวีระชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดด และนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้มีวัดและผู้มีจิตศรัทธานำสิ่งของจำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ ของใช้จำเป็น มามอบให้เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กลุ่มแรกที่ได้รับแจกจะเป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถเดินทางออกมารับได้ ผู้ป่วยติดเตียงที่เดือดร้อน  รวมไปถึงเด็กเล็กที่ขาดแคลนนม โดยส่วนนี้จะใช้เงินบริจาคเข้ามาของกองทุน “มอบทานมอบธรรมปันน้ำใจ” ซึ่งขณะนี้ได้มีเงินบริจาคเข้าจำนวน  1 แสนบาท นำมาใช้เพื่อช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองคาดว่าจะเป็นแบบแผนในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการฝึกอาชีพตามศาสตร์พระราชาต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น