สวนสัตว์เชียงใหม่ ขานรับนโยบายตามมติครม. ปิดให้บริการชั่วคราว 14 วัน

เชียงใหม่ : ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่  17 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องการการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรค

องค์การสวนสัตว์ ปิดให้บริการสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่งในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งได้แก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ และสวนสัตว์เชียงใหม่  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีให้กิจการและสถานบริการที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย  เผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ในช่วงที่ปิดให้บริการ เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ทุกคน จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ และส่วนจัดแสดงต่างๆ ภายใน สวนสัตว์ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อภายในอาคารต่างๆ  เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจวัดอุณหภูมิ และสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเช้าและก่อนกลับบ้าน ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณสวนสัตว์ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน