ผอ.ก่อสร้างขนาดกลางที่ 1 เดินหน้าสร้าง “อ่างเก็บน้ำ” 38 ปี ที่รอคอย

เชียงใหม่ : ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 เดินหน้าขอเปิดเรื่องสร้าง 3 อ่างช่วยเหลือชาวบ้าน อ.จอมทองและฮอด สร้างอ่างเก็บน้ำ แม่ปอน แม่ฮอดและห้วยแม่ป่าไผ่ร้องขอมาตั้งแต่ปี 2525และปี2530

นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ทั้ง 3 โครงการอยู่ระหว่างการออกแบบ ของตัวอ่างเก็บน้ำ พร้อมเดินหน้าการทำเรื่องขอเปิดดำเนินการโครงการไว้แล้ว เพื่อให้ง่ายสะดวกรวดเร็ว หากออกแบบและดำเนินการการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนและเพิกถอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แล้วเสร็จก็จะทำให้อีก 2 ปีข้างหน้าที่จะได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง หลังจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ร้องขอมาตั้งแต่ปี 2525 ส่วนชาวบ้านตำบลฮอด และตำบลนาคอเรือ  อำเภอฮอด  ร้องขอการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ในปี 2530  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องจากมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล่าสุดในปีนี้สภาพลำน้ำที่ไหลผ่านทั้ง 3 พื้นที่ได้แห้งขอดกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ในการใช้น้ำทั้งน้ำอุปโภคและบริโภครวมไปถึงภาคการเกษตร น้ำหล่อเลี้ยงระบบนิเวศน์แล้ว

อย่างไรก็ตามสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่คาดจะได้เริ่มดำเนินการก่อนเพราะไม่ติดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ต้องใช้เวลาขอเพิกถอน เป็นพื้นที่ผ่านป่าสงวนที่ทำเรื่องขอใช้พื้นที่ไว้แล้วจะสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าอีก 2 อ่างเก็บน้ำ ราวอีก 2 ปีจากนี้ เร็วสุดราวปี 2565 คาดว่าจะแล้วเสร็จที่ชาวบ้านจะได้อ่างเก็บน้ำพร้อมใช้น้ำ จากการสำรวจเบื้องต้นสภาพลำน้ำแห้งขอดลงทั้ง 3 พื้นที่ สภาพลำน้ำตื้นเขินเนื่องจากมีทรายจำนวนมากต้องมีการขุดลอกสร้างจุดดักทรายเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ในลำห้วยรอการสร้างอ่าง พร้อมเดินหน้าเปิดโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำไปพร้อมกัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น