หนองคาย เกษตรกรรุ่นใหม่ศึกษาดูงานซึ่งกันและกัน

หนองคาย –  สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย จัดโครงการ สัญจรภายใน Young Smart Farmer จังหวัดหนองคาย เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน แล้วนำไปปรับใช้กับตนเอง

วันนี้ (19 ต.ค. 62) ที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิต กลุ่มวิสาหกิจชมชนแปรรูปกล้วยแม่อารักษ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้านสังคม ต.สังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นายเวียน ธรรมสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ สัญจรภายใน Young Smart Farmer จังหวัดหนองคาย ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ร่วมกับกลุ่ม Young Smart Farmer จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

นายเวียน ธรรมสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนอง กล่าวว่า โครงการ สัญจรภายใน Young Smart Farmer จังหวัดหนองคาย ที่จัดขึ้นครั้งนี้ว่าเกิดจากแนวคิดของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดหนองคาย (Young Smart Farmer) ได้มีแนวคิดว่าควรจะมีการเยี่ยมเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้แต่ละคนมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น โดยได้เริ่มวันนี้เป็นวันแรก (19 ต.ค. 62) เริ่มจากเขตอำเภอสังคมก่อนเป็นอำเภอแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนงานของ Young Smart Farmer จังหวัดหนองคาย ให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มฯทุกคนได้ในอนาคต ซึ่งการสานต่อโครงการนี้นั้น ในครั้งต่อไปจะกำหนดที่จุดใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพูดคุยของสมาชิกกลุ่ม Young Smart Farmer โดยจะไปเยี่ยมสมาชิกในกลุ่มฯ ให้ครบทั้ง 9 อำเภอ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนอง กล่าวต่อไปว่า สำหรับสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ในจังหวัดหนองคายนั้น เริ่มดำเนินการรวมกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2559 ขณะนี้มีสมาชิกฯในกลุ่มกว่า 70 คน แต่ละคนก็จะมีอาชีพของตนเองแตกต่างกันไป โดยเฉพาะด้านการเกษตร ที่ทุกคนมีความถนัดและเก่ง ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจุดนี้ (กลุ่มวิสาหกิจชมชนแปรรูปกล้วยแม่อารักษ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กลุ่มวิสาหกิจชมชนแปรรูปกล้วยแม่อารักษ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) เก่งทางด้านปลายน้ำคือชำนาญในเรื่องของระบบการตลาด และเป็นจุดแรกในการสัญจรกัน.

………………………….

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น