X

หนองคาย คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวศึกษาดูงาน

หนองคาย –  คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ที่ชุมชนบ้านเดื่อ อ.เมือง จังหวัดหนองคาย

วันนี้ (1 ตุลาคม 2562) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว หลังจากที่ได้จัดการสัมมนา เรื่อง การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนพื้นที่จังหวัดหนองคายแล้ว ก็ได้เดินทางมาศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยในช่วงเช้าเข้ารับฟังการบรรยายสรุป จากนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จากนั้นในช่วงบ่ายลงพื้นที่ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ชุมชนบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว ได้กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ฯ ว่า หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทำให้ทราบว่า จังหวัดหนองคาย ยังมีปัญหาในเรื่องของรถชุมชน คือรถสกายแล็ป ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงจังหวัดหนองคายเป็นเหมือนเมืองผ่านที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแล้วไม่พัก แต่จะไปพักที่จังหวัดใกล้เคียง หรือใน สปป.ลาว ซึ่งจากที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ไปดูแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ พบว่าจังหวัดหนองคายยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าค้นหา หากมีการบูรณาการทำงานของทุกฝ่ายร่วมกัน ก็จะทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ข้อมูลที่ได้ทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการลงพื้นที่ก็จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปขับเคลื่อนและผลักดันในฐานะที่กรรมาธิการการท่องเที่ยวต่อไป

ในส่วนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดในเขตภาคอีสานตอนบนนั้น ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว กล่าวว่า จังหวัดในภาคอีสานตอนบนมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่จะสามารถจะพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบกลุ่มจังหวัดได้ไม่ยาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวตามแนวลุ่มแม่น้ำโขง.

………………………

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน