X

หนองคาย ฟาร์มปลากระเบน Black Diamond ส่งขายทั่วโลก

หนองคาย    –   ดรากอนเรย์ อควาติค ที่จังหวัดหนองคาย เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ (Black Diamond) ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ส่งขายทั่วโลก ขณะนี้มีพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์กว่า 600 ตัว ในปีที่ผ่านมาให้ผลผลิตกว่า 600 ตัว ตั้งเป้าปี 2562 ให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1,200 ตัว คัดเกรดเป็น 3 เกรด ขาย เริ่มต้นตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสน

ฟาร์ม “ดรากอนเรย์ อควาติค” เป็นฟาร์มปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ตั้งอยู่ 288 หมู่ 10 ต.หาดคำ อ.เมือง ที่จังหวัดหนองคาย ห่างจากตัวเมืองไม่ถึง 5 กิโลเมตร ภายในฟาร์มมีการเพาะพันธุ์ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ (Black Diamond) และปลามังกรอโรวาน่า (Arowana) โดยเฉพาะปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ ที่ขณะนี้การเพาะพันธุ์ส่งขายในทั้งและต่างประเทศ ซึ่งภายในฟาร์มนอกจากจะมีปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ ราคาหลักพันจนถึงหลักล้านที่เป็นปลากระเบนพ่อพันธุ์มีลายแบบ Big Spot (ลายจุดขนาดใหญ่) และปลากระเบนเผือกให้ได้ชมกันแล้ว ยังมีปลามังกรที่เป็นพ่อพันธุ์ปลามังกรอโรวาน่า ราคาหลักแสนที่กำลังพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ชมกันอีกด้วย นอกจากนี้ภายในฟาร์มยังมีบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น มีร้านเครื่องดื่มให้ได้นั่งเพื่อดื่มกาแฟและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกหลากหลายชนิด

นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก อายุ 45 ปี เจ้าของฟาร์ม ดรากอนเรย์ อควาติค ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ประจำปี 2562 บอกว่า ฟาร์ม ดรากอนเรย์ อควาติค ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาปีนี้ย่างเข้าปีที่ 6 ซึ่ง 2 ปีแรกเป็นการวางผังและระบบน้ำของฟาร์ม ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญในการก่อสร้างฟาร์มคือ เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม เป็นฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยว และเป็นฟาร์มสำหรับการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โดยใช้น้ำที่เลี้ยงปลาไปทำการเกษตรต่อ เป็นการทำแบบครบวงจรและจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีการประยุกต์ใช้ให้กับกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มประมง หลังสร้างเสร็จก็ได้มีการนำพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ บางส่วนมาปล่อยเพื่อผสมพันธุ์ ทำให้มีผลผลิตลูกปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ในช่วงปีที่ 3 จำนวนหนึ่งเป็นหลักสิบไม่ถึงร้อยตัว พอปีที่ 4 มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อย และในปีที่ 5 มีผลผลิตประมาณ 600 กว่าตัว และในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 6 ตั้งเป้าผลผลิตไว้ที่ 1,200 ตัว สังเกตได้ว่าจำนวนผลผลิตจะเป็นแบบก้าวกระโดดเพราะขณะนี้มีความพร้อมเรื่องของพ่อ-แม่พันธุ์และความพร้อมของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

นายวุฒิไกร กล่าวต่อไปอีกว่า ทางด้านการตลาดนั้น มีทั้งตลาดในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ยังมีตลาดที่เริ่มเปิดใหม่คือที่อินเดีย และพม่า ซึ่งยังไม่มีความคุ้นเคยและความพร้อมในการเลี้ยง แต่ก็มีการสั่งซื้อไปเลี้ยง สำหรับการทำธุรกิจ จะทำกับแบบเป็นกลุ่มของผู้ที่มีความคิดแนวเดียวกัน คือจะไม่มีพ่อค้าคนกลาง แต่จะใช้ระบบแบบค่าตอบแทน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสามารถนำสินค้าของอีกคนไปจำหน่ายให้ลูกค้าในราคาเดียวกัน แล้วจะได้ค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการทำงานที่ได้มีการตกลงร่วมกัน การพัฒนาคุณภาพของลูกปลา ก็จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนลูกปลาที่มีคุณภาพกันในราคากันเอง รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการอนุบาลและเลี้ยงลูกปลาให้กัน ถือเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาสายพันธุ์และกำหนดราคาร่วมกันด้วย

เจ้าของฟาร์ม ดรากอนเรย์ อควาติค กล่าวต่อไปอีกว่า ราคาปลาสวยงามมีขึ้นมีลง ซึ่งราคาจะลงเมื่อเกษตรกรเห็นว่าราคาดีแล้วแห่กันมาทำเหมือนสินค้าเกษตรทั่วไป แต่พอราคาลงเกษตรกรที่มาทำด้วยราคาก็จะไปด้วยราคา กลุ่มนี้ก็จะหายไป แต่กลุ่มที่ทำด้วยความชอบ ที่เป็นนักเลี้ยงและมีการพัฒนาสายพันธุ์กันก็จะยังคงอยู่ ราคาก็จะค่อย ๆ ปรับขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวันนี้ราคาเป็นราคาที่กลับเข้ามาสู่ฐานความเป็นจริงแล้ว และมีการแบ่งเกรดปลา (กระเบนแบล็คไดมอนด์) ที่ขายชัดเจนเป็น 3 เกรดคือ เกรดเอ เกรดบี และเกรดซี ซึ่งเกรดซีราคาจะเริ่มตั้งแต่ 4,000 – 5,000 บาท , เกรดบี จะเริ่มตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท และเกรดเอ จะเริ่มตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไปจนถึงหลักแสน ขึ้นอยู่กับความสวยงามและความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งการแบ่งเกรดของปลานั้นก็มีการคุยกันในกลุ่มจนได้หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งเกรด ส่วนการส่งออกปลาไปขายทั่วโลกนั้น เป็นเรื่องของระบบโลจีสติกส์ ซึ่งในส่วนของตนนั้นจะใส่กล่องไปส่งขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอุดรฯ และจะมีการบรรจุและอัดออกซิเจน เปลี่ยนน้ำใหม่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แล้วส่งไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศ ก็จะมีการทำกันเป็นกลุ่ม ซึ่งระบบโลจีสติกส์ช่วงนี้ถือว่าดีไม่เกิน 48 – 60 ชั่วโมงที่ถือว่ามีความปลอดภัยสูงสามารถส่งไปได้ทั่วโลก

สำหรับการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่สวยงามนั้น นายวุฒิไกร บอกว่า จะเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ที่อนุรักษ์สายพันธุ์เดิมไว้ จะไม่มีการพัฒนาข้ามสายพันธุ์ ซึ่งจะมีการเพาะพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ปลา 2 ชนิดคือปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ (Black Diamond) และปลามังกรอโรวาน่า ซึ่งปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ ให้ผลผลิตแล้ว ส่วนปลามังกรอโรวาน่า อยู่ในระหว่างการพัฒนา ที่เลือกเพาะพันธุ์แค่ 2 ชนิดนี้ เนื่องจากมีถนัดเพราะเป็นปลาที่ได้เริ่มทดลองเลี้ยง ทดลองเพาะพันธุ์มาตั้งแต่เริ่มแรก จนมีความถนัดและมีความมั่นใจในการเพาะเลี้ยง ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือในเรื่องของราคาในท้องตลาดที่มีราคาดี เนื่องจากผู้ที่เลี้ยงมีความเชื่อหยินหยาง เรื่องฮวงจุ้ย ที่มีความเชื่อกันว่าปลามังกร เป็นปลาแห่งโชคลาภ ส่วนปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ ก็จะเป็นความเชื่อเรื่องของเงินทอง ลายที่ตัวปลาเป็นเหมือนเหรียญเงินเหรียญทองที่แหวกว่ายหยิน หยางและความสมดุล

เจ้าของฟาร์ม ดรากอนเรย์ อควาติค กล่าวต่อไปอีกว่า ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงปลาทั้ง 2 ชนิดนั้น คือปัญหาในเรื่องอุณหภูมิของน้ำ ถ้าหากเราสามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำได้ การเลี้ยงก็จะเป็นไปด้วยดี ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของอาหาร เนื่องจากปลาทั้ง 2 ชนิดนี้จะกินอาหารสด ซึ่งเราต้องมีการแช่เย็นอย่างน้อย 3 วันเพื่อเป็นการในเรื่องของเชื้อโรคและพยาธิ และที่สำคัญคือในเรื่องของการอนุบาลลูกปลา ที่จะต้องอนุบาลอย่างไรให้ลูกปลารอด ซึ่งจะต้องมีเทคนิคและระบบการจัดการตู้อนุบาลที่เลี้ยงลูกปลาที่ดี

ทางด้านนายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่าธุรกิจการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงามในจังหวัดหนองคาย ที่ผ่านมาไม่โดดเด่นเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ซึ่งเป็นการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภค แต่ในอนาคตจะมีอนาคตที่ดี เนื่องจากจังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่มีการค้าขายชายแดน และมีระบบการขนส่งหรือระบบโลจีสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับนายวุฒิไกร ช่างเหล็ก เจ้าของฟาร์ม ดรากอนเรย์ อควาติค แม้ว่าจะไม่ได้จบมาในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่มีความรัก ความใส่ใจ และมีความตั้งใจ หมั่นศึกษาความรู้จนแตกฉาน ผลผลิตที่ได้เป็นที่ยอมรับของตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ที่มีความต้องการสูง และยังมีราคาที่สูง ถือเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จรายหนึ่งของประเทศไทย สำหรับแนวทางในการส่งเสริมในอนาคตนั้น กรมประมงจะผลักดันให้เกษตรกรรายนี้เป็น young smart farmer ต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรที่สนใจ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ให้จังหวัดหนองคาย ให้ประเทศไทยต่อไป

สำหรับปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ (Black Diamond) เป็นปลากระเบนน้ำจืด นำเข้ามาจากประเทศบราซิลและแถบอเมริกาใต้ เป็นปลากระเบนที่มีราคาสูง มีพื้นลำตัวสีดำเงา มีจุดสีขาวสว่างกระจายรอบตัว ตั้งแต่ตาจนถึงขอบ รวมไปถึงหางและใต้ท้อง ยิ่งจุดมีขนาดใหญ่และมีสีขาว และหางสั้นมีใบพายที่หางใหญ่ ก็จะมีราคาแพง การเพาะเลี้ยงจะปล่อยพ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 4 – 5 ตัว ซึ่งปลาแม่พันธุ์ที่พร้อมผสมพันธุ์จะมีอายุ 3 – 4 ปี ส่วนปลาพ่อพันธุ์จะมีอายุตั้งแต่ 1 ปีครึ่งขึ้นไป เมื่อปลาแม่พันธุ์ได้รับการผสมพันธุ์จากปลาพ่อพันธุ์แล้วจะตั้งท้องประมาณ 100 – 120 วัน หนึ่งปีให้ลูก 3 ครั้ง ปลากระเบนจะออกลูกเป็นตัวเฉลี่ย 3 – 5 ตัว หากแม่พันธุ์มีความสมบูรณ์เต็มที่จะให้ลูกได้มากถึง 8 ตัว/ครั้ง ลูกปลาแรกเกิดจะมีขนาด 3 – 4 นิ้ว ก็จะเลี้ยงในตู้อนุบาล ใช้เวลาในการอนุบาลประมาณ 1 เดือน จากนั้นก็นำมาเลี้ยงต่อจนอายุได้ 3 – 4 เดือนมีขนาดประมาณ 6 นิ้วก็สามารถขายได้ ส่วนปลามังกรอโรวาน่า (Arowana) ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด เพราะมีลักษณะเด่นที่มีหนวดคล้ายมังกร และมีความเชื่อกันว่าเป็นนำโชค ดูน่าเกรงขาม มีเกล็ดขนาดใหญ่ สีสันแวววาว มีท่าว่ายน้ำที่สง่าสวยงาม ปลามังกรจากทวีปเอเชีย จัดเป็นปลาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่นักเลี้ยง และเป็นกลุ่มปลาที่มีราคาแพงที่สุด.

………………………..

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน