หนองคาย การประปาเร่งย้ายเครื่องสูบน้ำและท่อดูดสูบน้ำโขง

หนองคาย –   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย เร่งระดมกำลังพนักงานและเจ้าหน้าที่ ย้ายเครื่องสูบน้ำและต่อหัวท่อดูดน้ำ เพื่อให้สามารถสูบน้ำโขงที่มีระดับต่ำส่งเป็นน้ำดิบไปทำน้ำประปาได้ คาดแล้วเสร็จภายในวันนี้ ในขณะที่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้มีการส่งน้ำจากโรงกรองน้ำที่ตำบลปะโค ด้วยท่อขนาดเล็กให้กับพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองหนองคายก่อน

จากการที่ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีระดับต่ำเพียง 84 ซม. ได้ส่งผลกระทบการระบบการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย เนื่องจากเครื่องสูบน้ำที่สูบน้ำดิบที่ส่งเข้าโรงกรองที่ตัวเมืองหนองคาย และโรงกรองที่บ้านหนองบัว ตำบลกวนวัน สามารถสูบน้ำดิบได้เพียงเครื่องเดียวจากทั้งหมด 4 เครื่อง อีก 3 เครื่องที่เหลือหัวดูดสูงกว่าระดับน้ำโขงที่มีระดับต่ำในขณะนี้ ทำให้มีน้ำดิบเข้าโรงกรองน้ำไม่เพียงพอในการผลิตน้ำประปา ส่งผลให้น้ำประปาไหลค่อย และไม่ไหลในหลายพื้นที่

ล่าสุดในการแก้ไขปัญหาเมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.วันนี้ นายคมกริช ศรีปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ได้ระดมกำลังพนักงานและเจ้าหน้าที่ ย้ายเครื่องสูบน้ำและต่อหัวท่อดูดน้ำ เพื่อให้สามารถสูบน้ำโขงที่มีระดับต่ำส่งเป็นน้ำดิบไปทำน้ำประปาได้ คาดแล้วเสร็จภายในวันนี้ ในขณะที่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้มีการส่งน้ำจากโรงกรองน้ำที่ตำบลปะโค ด้วยท่อขนาดเล็กให้กับพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองหนองคายก่อน คาดว่าภายใน 2 – 3 วันนี้ระบบประปาน่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

นายคมกริช ศรีปัญญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย กล่าวว่า น้ำดิบที่นำไปผลิตนำประปาใช้ในจังหวัดหนองคาย เป็นน้ำดิบจากแม่น้ำโขงทั้งหมด แต่ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีระดับลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ได้มีการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปก่อน โดยจะเร่งต่อท่อดูดเพื่อให้เครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำโขงเป็นน้ำดิบส่งเข้าโรงกรองน้ำเพื่อไปทำน้ำประปาให้ได้ก่อน ซึ่งจังหวัดหนองคายมีโรงกรองน้ำเพื่อทำน้ำประปาจำนวน 3 แห่ง แต่มีโรงสูบน้ำ 2 แห่ง โรงสูบน้ำที่ตำบลปะโคที่มีการก่อสร้างใหม่ไม่มีปัญหาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่มีระดับน้ำโขงลึก ที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้คือโรงสูบน้ำที่ชุมชนมีชัยท่า ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่สูบน้ำดิบส่งให้โรงกรองที่ตัวเมืองหนองคาย และโรงกรองที่บ้านหนองบัว น้ำโขงมีระดับต่ำจนไม่สามารถสูบได้ 3 เครื่องจากทั้งหมด 4 เครื่อง จึงต้องเร่งย้ายเครื่องสูบน้ำและต่อท่อดูดในยาวลงไปถึงน้ำโขง ซึ่งปกติจะสูบน้ำโขงเป็นน้ำดิบส่งเข้าโรงกรองไปทำน้ำประปาสลับครั้งละ 2 เครื่อง ซึ่งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนี้ ได้มีการส่งน้ำประปาจะโรงกรองตำบลปะโค เข้ามาช่วยพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมือง แต่เนื่องจากท่อที่ใช้ส่งน้ำประปามาช่วยนั้นมีขนาดเล็กจึงทำให้แรงดันน้ำน้อย น้ำประปาจึงไหลค่อย คาดว่าวันนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จ และ 2 – 3 วันนี้น้ำประปาคงจะเข้าสู่ภาวะปกติ.

…………………………

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น