หนองคาย ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากร ตรวจระบบกระจายน้ำ

หนองคาย –  ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย เตรียมขยายโครงการเพิ่มในพื้นที่

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (10 ก.ค. 62) นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้ตรวจราชการตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 อุดรธานี) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองยาง บ้านพวก ต.บ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีนายวีระศักดิ์ ศรีอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ และเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากโครงการฯ ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองยาง เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีนโยบายสำคัญเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตร เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้ขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ แห่งนี้ขึ้น เพื่อใช้ในการปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชระยะสั้น เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ราษฎร โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้โครงการมีความยั่งยืน ซึ่งมีการดำเนินการหลังจากที่มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองยาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,905,800 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 25 ไร่

นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมโครงการฯ ว่าผลการดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 อุดรธานี นั้น ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเดิมแหล่งน้ำในจุดที่ดำเนินการนี้ มีความจุเพียง 280,000 ลบ.เมตร ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองยาง ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการฯ 5.555 ล้านบาท ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองยาง ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ลบ.เมตร ทำให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสามารถใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้ตลอดทั้งปี ในปี 2561 จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำแห่งนี้ขึ้น ซึ่งจะทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงสูบน้ำทำการเกษตร ที่สำคัญคือระบบจัดการการใช้นั้น เกษตรกรต้องปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ไม่ใช่ใช้ในการทำนาที่ต้องใช้น้ำมาก เพื่อให้เกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำ ก็จะมีจัดทำโครงการในลักษณะนี้ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่ออีก เพราะได้รับความร่วมมือคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ และกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี โดยได้ให้คำมั่นและสัญญาว่าจะใช้น้ำอย่างมีคุณภาพต่อไป.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น