X

หนองคาย ด่านพรมแดนเข้มป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกา

หนองคาย – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เข้มฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะที่จะเข้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทุกคัน รวมไปถึงทำจุดทำลายเชื้อ ป้องกันการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรที่กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนรถที่ขนสุกร ซากสุกร ไปส่งประเทศเพื่อนบ้าน กลับมาต้องผ่านการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ที่อยู่ภายในด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อีกชั้น 1 ด้วย

นายสัตวแพทย์จงเจริญ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์หนองคาย กล่าวว่า จากการที่ประเทศเพื่อนบ้านมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงได้สั่งให้จังหวัดชายแดนมีความเข้มงวดและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร จากประเทศเพื่อนบ้าน และห้ามนำเข้าสุกร เนื้อสุกร จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่จังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะด่านกักกันระหว่างประเทศด่านหนองคาย ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะที่จะเข้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทุกคัน ซึ่งในช่วงนี้ได้เพิ่มความเข้มข้นยาฆ่าเชื้อ 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร จากเดิม ยาฆ่าเชื้อ 1 ลิตร ต่อน้ำ 600 ลิตร เพื่อการป้องกันเชื้อโรคที่ติดมากับยานพาหนะที่จะเดินทางเข้าประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทำการฉีดพ่นผ่านระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ตั้งแต่เปิดด่านฯ จนถึงปิดด่าน คือ 06.00 – 22.00 น.ทุกวัน

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์หนองคาย กล่าวต่อไปอีกว่าการนำเข้าสุกร และซากสุกรเข้ามาในประเทศผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แทบจะไม่มีเลย ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทั้งลูกสุกร สุกรแม่พันธุ์-พ่อพันธุ์ และซากสุกร ซึ่งรถที่ขนสุกร ซากสุกร ไปส่งประเทศเพื่อนบ้าน กลับมาต้องผ่านการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ แห่งแรก ที่อยู่ภายในบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ที่ก่อสร้างขึ้นตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ มั่นใจสามารถป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่ให้เข้าประเทศไทย นอกจากนี้ปีนี้ยังได้ทำจุดทำลายเชื้อบริเวณหน้าทางเข้าอาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยได้นำยาฆ่าเชื้อมารดผ้าให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศได้เหยียบ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคระบาดที่อาจจะติดมากับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศอีกด้วย

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์หนองคาย กล่าวในตอนท้ายว่า ช่วงนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่หนึ่งทั้งชาวไทย ชาวลาว รวมไปถึงนักท่องเที่ยว ห้ามนำผลิตภัณฑ์ อาหาร ที่มีส่วนผสมของเนื้อสุกรเข้ามาอย่างเด็ดขาด หากพบจะทำการตรวจยึดเพื่อนำไปทำลายทั้งหมด

…………………………..

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน