หนองคาย หมอพยาบาลสงกรานต์วิถีไทยแต่งชุดไทยรดน้ำขอพร

หนองคาย – แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย แต่งชุดไทย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทย บริการด้วยใจ เน้นให้บริการดี พูดจาสุภาพกับผู้ป่วยทุกคน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 เม.ย. 62 ที่โรงพยาบาลหนองคาย นพ.สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2562 “สงกรานต์วิถีไทย โรงพยาบาลหนองคาย บริการด้วยใจ ลงท้ายด้วยครับ/ค่ะ” โดยกิจกรรมมีการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ทั้งผู้สูงอายุในจังหวัดหนองคาย และแพทย์ พยาบาลที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็มาร่วมงานในฐานะผู้อาวุโส มาให้พรกับทุกคนด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดอาหาร ซึ่งให้เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกจัดอาหารมาประกวดกัน เช่น ขนมลูกชุบ, เมี่ยงคำ, ขนมจีน, ลูกชิ้น, ยำผลไม้ เป็นต้น งานนี้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์แต่งกายด้วยชุดไทยมาร่วมกิจกรรม รวมถึงแต่งชุดไทยให้บริการในแต่ละแผนกงาน เช่น แผนกงานเภสัช จ่ายยา เจ้าหน้าที่หญิง แผนกอายุรกรรม แผนกต้อนรับ เป็นการสร้างสีสันบรรยากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เป็นอย่างดี

นพ.สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กล่าวว่า กิจกรรมสงกรานต์ในปีนี้ ทางโรงพยาบาลต้องการให้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม โดยเฉพาะการมีจิตบริการ พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม ซึ่งได้กำชับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ให้พูดจาสุภาพกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ทุกคน ให้มีน้ำใจ มีมิตรไมตรี จนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ลดช่องว่างในการบริการซึ่งกันและกัน ไม่ให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งของทั้งสองฝ่าย จึงนำเอาช่วงเทศกาลสงกรานต์มารณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการมีจิตบริการสาธารณะด้วยดีเหล่านี้ขึ้นเป็นแนวคิดหลักในการจัดงานให้เกิดรูปธรรม นำสู่การปฏิบัติให้มากที่สุด.

……………………………………..

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น