X

หนองคาย ซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

หนองคาย – ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการ ประชาชน ซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สระมุจลินทร์ ประกอบพิธีน้ำอภิเษกของจังหวัด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำข้าราชการ และประชาชน ซักซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภายในสระมุจลินทร์ หรือ สระพญานาค ก่อนจะมีการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันจริง วันที่ 6 เมษายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ หลังจากนั้นจะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย เพื่อประกอบพิธีน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สำหรับสระมุจลินทร์ หรือ สระพญานาค เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหนองคาย อยู่ภายในวัดพระธาตุบังพวน ภายในสระมีรูปปั้นพญานาค 7 เศียร ไว้กลางสระ เป็นสระน้ำโบราณที่มีบันทึกไว้ในหนังสือใบลานไว้ที่ภูลวงแห่งนี้ แล้วได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรจุไว้ในองค์พระธาตุ พระมหาเทพหลวงและพระมหาเทพพล พระภิกษุที่ดูแลองค์พระธาตุได้สังเกตเห็นน้ำพวยพุ่งออกมาเป็นสายตลอดเวลาจากปากปล่องภูพญานาค ที่เฝ้ารักษาองค์พระธาตุบังพวน จึงได้ชักชวนญาติโยมขุดสระรองรับน้ำเอาไว้

ครั้นถึงสมัยพระเจ้าวิชุลราช กษัตริย์ล้านช้างได้เสด็จมานมัสการพระธาตุ ช่วง พ.ศ.2043-2063 โปรดให้มีการปรับปรุงตกแต่งสระน้ำแห่งนี้และนิมนต์พระคุณเจ้าจัดทำพิธีมหาพุทธาภิเษก ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และนำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปใช้ในพิธีสำคัญในราชสำนักล้านช้างเป็นต้นมา

ในสมัยต่อมา สมเด็จพระไชยเชษฐา พ.ศ.2093-2115 กษัตริย์ล้านช้างได้โปรดเกล้าให้สร้างพระพุทธรูปนาคปรก 9 เศียร ไว้ในบริเวณใกล้เคียงด้วย น้ำจากสระมุจลินทร์แห่งนี้ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และเคยถูกนำเข้าพิธีสรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา พิธีสำคัญในรัชกาลที่ 9 และพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ถวายถึง 4 ครั้ง โดยครั้งแรกงานพระราชพิธีครองราชย์สมบัติ ครบ 50 ปี ครั้งที่ 2 งานพระราชพิธีครองราชย์สมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 3 งานพระราชพิธีเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา และครั้งสุดท้ายงานพระราชพิธีเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา.

……………………………

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน