X

หนองคาย รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

หนองคาย – กกต.หนองคาย จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (20 มี.ค. 62) ที่ลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.พร้อมทั้งได้ตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้ง ให้เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ประกอบกับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อประชาชนคนไทยทุกคน เนื่องจากเป็นการมอบอำนาจอธิปไตยของตนเองให้กับผู้ไปทำหน้าที่ในการบริหาร ปกครองบ้านเมืองแทนตนเอง และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเลือกตั้งครั้งนี้มีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว กากบาทเลือกได้เพียงหมายเลขเดียว แต่ได้ถึง 3 อย่าง คือได้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง , ได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และได้นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ กกต.หนองคาย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ขึ้น โดยได้จัดรูปแบบการเดินรณรงค์ออกเป็น 2 ขบวน ๆ แรกเดินรณรงค์ไปตามถนนประจักษ์ศิลปาคม ไปสิ้นสุดที่โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา และอีกขบวนเดินรณรงค์ไปตามถนนมิตรภาพไปสิ้นสุดที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน.

……………………….

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน