หนองคาย เร่งปรับปรุงถนนเส้นหลักและตกแต่งภูมิทัศน์รับปีใหม่

หนองคาย – เร่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวและเป็นการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เร่งก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์จุดท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

ช่วงนี้ถนนหลายสายในจังหวัดหนองคาย  ได้มีการก่อสร้างขยายช่องทางจราจร และปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมผิวถนน โดยเฉพาะถนนสายหลัก คือถนนมิตรภาพ หนองคาย –อุดรธานี กิโลเมตรที่  12 บริเวณสี่แยกเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ที่กำลังมีการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนทั้งขาเข้าและขาออก จากแอสฟัลท์ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งขณะนี้มีการปิดช่องทางจราจรทั้ง 2 ด้าน ใช้ได้เพียงด้านละ 1 ช่องทางจราจรเท่านั้น ขณะนี้ผู้รับเหมากำลังเร่งทำการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ ส่วนจุดที่ไม่แล้วเสร็จ ก็จะเร่งถมดินและบดอัดพื้น ให้มีระดับใกล้เคียงเป็นพื้นผิวถนนหลัก เพื่อให้สามารถใช้สัญจรได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นการลดปัญหาจราจรติดขัด และลดอุบัติเหตุที่เกิดจากทางต่างระดับ

ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เร่งก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์จุดท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เช่นที่วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย เป็นที่เคารพสักการะและเลื่อมใสของประชาชน 2 ฝั่งแม่น้ำโขง ทางวัดก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศด้านหน้าพระอุโบสถ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนได้ใช้ถ่ายรูปที่ระลึก.

…………………….

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น