X

หนองคาย อบรมเครือข่ายสถิติ

หนองคาย -สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย จัดอบรมสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพันล้าน โรงแรมพันล้านบูติรีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองคาย นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ารับการอบรม

โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินการ ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยให้ครบถ้วนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย เพื่อการบริหารของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสำหรับใช้เป็นฐานในการคาดประมาณจำนวนประชากรในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากเครือข่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อเครือข่าย ไว้ใช้ประโยชน์ และได้ดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทำโครงการสำมะโนฯ เพื่อสื่อสารหรือแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนการปฏิบัติงานจริง ต่อไป.

……………………..

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน