X

หนองคาย ไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ

หนองคาย – จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย จัดพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราภิเษก มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 56 ตัว

เมื่อเวลา 09.39 น.วันนี้ (29 ก.ค. 63) ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามที่  สำนักพระราชวัง ได้มีประกาศ  ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 แจ้งว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณา  โปรดเกล้า  โปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลครั้งยิ่งใหญ่ กรมปศุสัตว์ จึงได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรม  ไถ่ชีวิต โค – กระบือ ทั่วประเทศ จำนวน 4,910 ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพ  ให้กับเกษตรกร  ตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ เป็นกรณีพิเศษ

จังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการ ไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เกษตรกร ในจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค – กระบือ จำนวน 56 ตัว และในวันนี้ (29 ก.ค. 63) มีกิจกรรมการมอบโคจากการไถ่ชีวิต จำนวน  56 ตัว พร้อมมอบสัญญายืมเพื่อการผลิต  ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ จำนวน 56 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรอำเภอสระใคร 30 ราย  อำเภอเมืองหนองคาย 26 ราย ที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกตามระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการดำเนินโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  กิจกรรมการมอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรที่ส่งลูกตัวแรกคืนโครงการ ธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 235 ราย และมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการเลี้ยงและการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง.

………………………

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน