หนองคาย ชลประทานมั่นใจลำน้ำอ่างเก็บน้ำเพียงพอตลอดหน้าแล้ง

หนองคาย –   ชลประทานหนองคาย มั่นใจน้ำในลำน้ำสาขาแม่น้ำโขงและอ่างเก็บน้ำทั้งจังหวัดมีปริมาณเพียงพอจนถึงฝนตกรอบใหม่

นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ชลประทานหนองคาย กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการด้านชลประทานว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องมีน้ำกินน้ำใช้ทำการเกษตรให้พอเพียง ซึ่งลำน้ำสาขาที่ไหลเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงในพื้นที่มีทั้งหมด 6 แห่ง ขณะนี้ได้ปิดประตูระบายน้ำทุกบานแล้ว สถานการณ์น้ำในลำห้วยยังพอใช้ สำหรับลำห้วยหลวงนั้นปีนี้ได้มีการกักเก็บน้ำมากขึ้นกว่าเดิม จากเดิมที่เคยเก็บน้ำในลำห้วยหลวงไว้ที่ 155.5 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำประมาณ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ปีนี้เก็บน้ำ 157.5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำขณะนี้ลดลง 156.5 น้ำประมาณ 24.38 ล้านลูกบาศก์เมตร  คาดว่าน้ำที่เก็บมากขึ้นจะพอเพียงแก่เกษตรกรตามลำห้วยหลวงใน จ.หนองคาย และเชื่อมไปถึง อ.สร้างคอม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่

ขณะนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งว่าน้ำโขงมีปริมาณลดต่ำลง ชลประทานไม่สามารถสูบน้ำกลับเข้าลำห้วยได้ น้ำไม่สามารถไหลเข้ามาในลำห้วย ทุกปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำการสูบน้ำโขงเข้ามาให้เกษตรกรประมาณ 100 รายได้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กสูบน้ำเข้าพื้นที่นาได้ต่อ ซึ่งชลประทานนำเครื่องสูบน้ำประจำจุดไว้ให้ 13 เครื่อง จึงได้ทำการกักเก็บน้ำและขอให้เกษตรกรใช้น้ำให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ส่วนอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย ภาพรวมมีปริมาณน้ำร้อยละ 60 จะมีน่าเป็นห่วงเพียงอ่างห้วยเปลวเงือกที่ปริมาณน้ำลดลงมาก นอกนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ โดยปริมาณน้ำทั้งหมดคาดการณ์ว่าปัญหาภัยแล้งจะลดลงไปเพราะมีปริมาณน้ำเพียงพอ.

…………………………….

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น