X

หนองคาย กรรมาธิการการสื่อสารเสวนารับการเปลี่ยนแปลงดันสมาร์ทซิตี้

หนองคาย – กรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้ประชาชนชาวหนองคาย เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของอนาคต ดันหนองคายเป็นสมาร์ทซิตี้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 พ.ย. 62 ที่ห้องประชุมโรงแรมอมันตา อ.เมืองหนองคาย นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการเสวนาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ในหัวข้อ “ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หนองคายเราจะอยู่อย่างไร” โดยมีทั้งตัวแทนภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนชาวหนองคายที่มาร่วมรับฟังจำนวนมาก

นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และคำแถลงนโยบายของรัฐบาลกำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยให้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างสำคัญ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิม ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการโดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในส่วนของจังหวัดหนองคาย ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสำคัญต่อเขตระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่มีพื้นที่อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป.ลาว เวียดนาม จีน จึงต้องมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพและธุรกิจในท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย ผลักดันให้เกิดเป็นสมาร์ทซิตี้ ช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน.

………………….

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน