กาฬสินธุ์จุดบั้งไฟขอฝนพญาแถนให้ฝนตกตามฤดูกาล

ชาวตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานวัฒนธรรมบุญเดือนหกขอฝนพญาแถนให้ตกต้องตามฤดูกาล มีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาวแหล่งน้ำหัวใจที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวกาฬสินธุ์ พอเพียงต่อการอุปโภค บริโภค และเพาะปลูกพืชตลอดทั้งปี

ที่สนามโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำคลอง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนชาว ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์กว่า 1,500 คน ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นงานบุญเดือนหก หนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน เพื่อสืบสานประเพณีการบูชาพญาแถน ขอฟ้า ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลก่อนเข้าสู่ฤดูทำนา ตกกล้า หวานไถ่

โดยในงานมีขบวนฟ้อนรำของชุมชนต่างๆและการโชว์ของดีของชาว ต.ลำคลอง โดยเฉพาะผลผลิตที่ได้จากเขื่อนลำปาว ทั้งปลาส้ม กุ้งแม่น้ำ กุ้งก้ามกราม และปลาแห้ง ก่อนที่จะมีการนำบั้งไฟที่ชาวบ้านร่วมกันทำขึ้นตามภูมิปัญญาท้องถิ่นไปจุดบูชาพญาแถนขอฝนที่บริเวณหน้าเขื่อนลำปาว ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความรักความสามัคคีให้กับชุมชนเป็นอย่างดี

นายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำคลอง กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมบุญเดือนหกขอฝนพญาแถนตามฮีต12เดือนของชาวอีสาน เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลก่อนสู่การทำนาแล้ว ยังเป็นการทำให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านมีความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการปลูกจิตสำนึกของชุมชนให้เห็นความสำคัญและรักบ้านเกิด ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์ของดีของชาวตำบลลำคลอง ทั้งโดยเฉพาะผลผลิตที่ได้จากเขื่อนลำปาว ทั้งปลาส้ม กุ้งแม่น้ำ กุ้งก้ามกราม และปลาแห้ง ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากเขื่อนลำปาว เพราะชาวตำบลลำคลองนั้นได้ใช้ประโยชน์จากเขื่อนลำปาว ทั้งนี้การจุดบั้งไฟครั้งนี้ชาวตำบลลำคลองยังขอฝนกับพญาแถน เพื่อให้ต้องตามฤดูกาลให้น้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาว ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำหัวใจหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาว จ.กาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงต่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรตลอดทั้งปีอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น