X

กาฬสินธุ์เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

จังหวัดกาฬสินธุ์เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมเปิดเวทีประชาคมเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ศาลาวัดโนนโพธิ์ศรี บ้านโนนโพธิ์ศรี ม.6 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ.กาฬสินธุ์ เข้าติดตามความคืบหน้า พร้อมนำคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จากหน่วยงานต่างๆเข้าเปิดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่บ้านโนนโพธิ์ศรี ต.หนองแปน อ.กมลาไสย

โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านระบุปัญหาพื้นฐาน เช่น ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ปัญหาหนี้หนอกระบบ ปัญหาท่อระบายน้ำ ทั้งนี้มีการเสนอความต้องการจัดตั้งกองทุนปุ๋ย กองทุนพันธุ์ข้าวหมู่บ้าน จัดตั้งกลุ่มปุ๋ยหมักชีสภาพ การจัดตั้งกลุ่มและส่งเสริมอาชีพทอผ้า จักสาน เย็บจักรและการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งศาลาประชาคม ไฟฟ้าส่องสว่าง และหอกระจายข่าว

พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าตามที่รัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมอบนโยบายให้แต่ละจังหวัดลงพื้นรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมจัดเวทีประชาคมเปิดให้ประขาชนมีส่วนร่วม ซึ่งในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์ หลังจากได้ประชุมกำหนดนโยบายกับคณะทำงานทั้งระดับจังหวัด อำเภอและระดับตำบล โดยกำหนดลงพื้นดีเดย์พร้อมกันในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นำโดยนายไกสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ โดยจะเป็นการรับฟังปัญหาในรอบแรก จำนวน 1584 หมู่บ้าน ทั่วทั้ง 18 อำเภอ ของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการคืบหน้าไปแล้วกว่า 70%


อย่างไรก็ตามสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบงานสำคัญ 10 เรื่อง คือ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง เน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง, คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐชุมชนอยู่ดีมีสุข มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน, วิถีไทยวิถีพอเพียง ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย, รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิหน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี, รู้กลไกการบริหารราชการที่ต้องให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน, รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล, รู้เท่าทันเทคโนโลยีหน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี, รู้กลไกการบริหารราชการที่ต้องให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน, รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน