กาฬสินธุ์อากาศหนาวอุณหภูมิลดต่อเนื่องชาวบ้านติดภูเขาก่อไฟช่วยบรรเทา

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นำผ้าห่มกันหนาวบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่ห่างไกล ขณะที่สภาพอากาศที่หนาวเย็นเริ่มส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านติดเทือกเขาต้องออกมาผิงไฟตลอดทั้งวัน

ที่ศาลาประชาคมบ้านคำใหญ่ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง จ.กาฬสินธุ์ นำเครื่องห่มกันหนาวจำนวน 124 ชุดไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้ อยู่ในเขตชนบทห่างไกล โดยมีนายประดิษฐ์ สุบุตรดี นายก เทศมนตรีตำบลคำใหญ่ ผู้นำชุมชน แลหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชน นำชาวบ้านเข้ารับมอบผ้าห่มจำนวน 124 คน

นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า อากาศที่หนาวเย็นยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ โดยทางคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทั้ง 18 อำเภอ โดยนำเครื่องห่มกันหนาวจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ไปมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนถึงพื้นที่ ทั้งนี้ประชาชนหรือพื้นที่ไหนต้องการความช่วยสามารถติดต่อประสานงานไปยังปกครองอำเภอ อปท. และที่สำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่ไปบรเทาความเดือดร้อนในทันที อีกทั้งต้องเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ

นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก กล่าวว่า พื้นที่อ.ห้วยเม็กประสบภัยหนาวมาอย่างต่อเนื่อง โดยทางอำเภอได้รับการอนุเคราะห์จากภาครัฐ – เอกชน นำผ้าห่มกันหนาวและเครื่องห่มกันหนาวมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด โดยเฉพาะในครั้งนี้เป็นการมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ โดยสำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ โดยได้คัดเลือกประชาชนผู้เดือดร้อนในหมูบ้านจำนวน 124 ราย มารับเครื่องห่มกันหนาวในครั้งนี้

ทั้งนี้จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าอุณหภูมิยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริเวณยอดเขาพื้นที่ติดภูเขาอากาศหนาวเย็นมาก ที่ 8-10 องศาเซลเซียส ขณะที่บริเวณพื้นราบความหนาวได้ปกคลุมทั้ง 18 อำเภอ อุณหภูมิอยู่ที่ 12-15 องศาเซลเซียส และยังมีลมแรง ความเร็ว 10-35 กม.ต่อชม. ทั้งนี้ยังพบว่าชาวบ้านที่ทนกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นไม่ไหวต้องออกมาก่อไฟสร้างความอบอุ่นให้กับร่ายกายตลอดทั้งวันเนื่องจากอากาศหนาวเย็นและไม่มีแดดออกทำให้ชาวบ้านต้องใช้วิธีนั่งผิงไฟเป็นการคลายความหนาวเย็นในช่วงนี้

โดยชาวบ้านบอกว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านโดยตรง โดยเฉพาะแด็กและผู้สูงอายุทำให้เริ่มป่วยเป็นโรคทางเดินระบบหายใจเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านต้องนำเศษไม้มาก่อไฟผิงช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นซึ่งก็พอช่วยบรรเทาได้ แต่ยังพบว่ายังมีชาวบ้านที่กำลังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็นจำนวนมาก

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน