X

กาฬสินธุ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาดหน้าร้อนช่วงสงกรานต์

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในฤดูร้อนและเทศกาลสงกรานต์ จัดทำแผนตอบโต้โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม ตามพระปณิธานและพระประสงค์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

วันที่ 10 เมษายน 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมจัดทำแผนบูรณาการตอบโต้โรคติดต่อที่สำคัญใน จ.กาฬสินธุ์ (โรคพิษสุนัขบ้า) โดยมี นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำสำนักงาน อบต. และเทศบาลตำบล ใน จ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมและจัดทำแผนอย่างพร้อมเพรียง

นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่เกิดจากการถูกสุนัขหรือแมวกัด หรือเลียตามบาดแผล ซึ่งเชื้อโรคจะฝังตัวอยู่ในน้ำลายของสัตว์ดังกล่าว ที่จะทำให้ผู้ได้รับเชื้อได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต หากเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีไม่ทัน โดยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ พบครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2561 จำนวน 1 ราย ที่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ปัจจุบันสำนักวิทยา จัดให้ จ.กาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากตรวจพบหัวสัตว์บวก (Positive) ในพื้นที่

“เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ จ.กาฬสินธุ์ ในการตอบโต้สถานการณ์หากเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ตระหนักในความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้ประชุมจัดทำแผนบูรณาการตอบโต้โรคติดต่อที่สำคัญใน จ.กาฬสินธุ์ (โรคพิษสุนัขบ้า) เพื่อสื่อสารให้ผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ได้เข้าใจ เข้าถึง พระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศ รวมถึงพระประสงค์ ที่จะทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย” นพ.ประวิตรกล่าว

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดทำแผนบูรณาการตอบโต้โรคติดต่อที่สำคัญใน จ.กาฬสินธุ์ (โรคพิษสุนัขบ้า) เป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนเผชิญเหตุ ในภาวการณ์ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า นำไปสู่การยกระดับเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC และเพื่อบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ใน จ.กาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ในการจัดทำแผน มีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมจัดทำแผน ภายใต้ 6 กลยุทธการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ประกอบด้วยกลยุทธ์การเฝ้าระวังในคน กลยุทธ์การป้องกันโรคในคน กลยุทธ์การควบคุมโรค กลยุทธ์การบูรณการกับเครือข่าย กลยุทธ์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การศึกษาวิจัย” นายสนั่นกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่อาจเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอฝากเตือนประชาชน เฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อย่าเล่นสงกรานต์เพลินจนลืมระวังสุนัขกัด หรือพบเห็นสุนัขมีอาการผิดปกติ เช่น อารมณ์เปลี่ยนไปจากเดิม กระวนกระวาย หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของ เสียงเห่าหอนเปลี่ยนไป ตัวแข็ง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ถ้าถูกสุนัขหรือแมวกัด หรือเลียตามบาดแผล ให้รีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ปลอดภัยที่สุดคือให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน