X

กาฬสินธุ์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561 พร้อมผลิตนักเรียน นักศึกษา สายอาชีพที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ตามแนวทางของอาชีวะสร้างชาติ

ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.จำนวน 647 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส.จำนวน 599 คน โดยมีนายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองร่วมให้ความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พิธีมอบประกาศนียบัตรเป็นพิธีที่มีความสำคัญต่อผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ได้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความรัก ความศรัทธาในสถาบันการศึกษา ปลูกจิตสำนึกความกตัญญูกตเวที และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน โดยในปีการศึกษา 2560 นี้มีนักเรียน นักศึกษาสำรวจการศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส.รวมจำนวน 1,246 คน

นายวิศวชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับการเรียนสายอาชีพนั้น ผู้เรียนสามารถทำงาน และเกิดรายได้ระหว่างเรียน ช่วยลดรายจ่ายให้แก่ผู้ปกครอง และเรียนจบออกไปจะมีวิชาชีพติดตัว มีงานทำ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากปัจจุบัน มีบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศ ต้องการคนงานกึ่งฝีมือและมีแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานจำนวนมาก จะเห็นได้จากการส่งประกาศรับสมัครงานของบริษัท ห้างร้าน เอกชน มายังวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นประจำและมีจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาที่จบระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนพ่อ แม่ ผู้ปกครอง มั่นใจได้เลยว่าเรียนจบแล้วมีงานทำ และไม่ตกงานแน่นอน อย่างไรก็ตามทางคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะยังคงมุ่งมั่น และเดินหน้าจัดการเรียนการสอน ผลิตนักเรียน นักศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป เพื่อเป็นการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามแนวทางของอาชีวะสร้างชาติ

ด้านดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า พิธีมอบประกาศนียบัตรที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำ ที่ทรงคุณค่ายิ่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ซึ่งการสำเร็จการศึกษา นอกจากยังความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน นักศึกษาแล้ว คุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ รวมถึงญาติพี่น้องของนักเรียน นักศึกษา ต่างก็มีความปิติยินดีต่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ตั้งใจเพียรพยายาม อดทน ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนประสบความสำเร็จในวันนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน