กาฬสินธุ์พร้อมจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมอง เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 พร้อมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมูลนิธิไทยคม จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ที่ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ในชื่อโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ และสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงได้ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง จ.กาฬสินธุ์
ทั้งนี้ก่อนเริ่มกิจกรรมการแถลงข่าวทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขได้ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับ “ตูน บอดี้สแลม”ในการวิ่งระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางกานแพทย์จากเบตงถึงแม่สาย ระยะทาง 2191 กม.ตามโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ แม้เส้นทางการวิ่งของ“ตูน บอดี้สแลม”จะไม่ผ่าน จ.กาฬสินธุ์ โดยให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากาก“ตูน บอดี้สแลม”วิ่งเข้ามาภายในห้องประชุม และมีการคล้องพวงมาลัยเงิน จากนั้นนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้นำผู้ร่วมแถลงข่าวออกกำลังกาย โดยการเต้นตามจังหวะเพลง ซึ่งเป็นการณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายและสร้างสีสันให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี

โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดโครงการรณรงค์วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ในชื่อโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” ในครั้งนี้ ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยการประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์และครบถ้วนที่สุด เพื่อที่จะเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมในการจัดงาน 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว
ด้านนายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในปัจจุบัน โรคหลอดเลือดสมองถือเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งทั่วโลกมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง 5.5 ล้านรายต่อปี ส่วนประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 2 โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 100 คน เสียชีวิต 5 คน พิการ 70 คน ซึ่งนอกจากพิการทางร่างกายแล้ว ยังพบความจำเสื่อมในภายหลัง ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ โดยการปฏิบัติตัวและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและอันตราย หันมาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคนี้ จ.กาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จึงได้จัดกิจกรรมเชิงรุกโดยร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมูลนิธิไทยคม จัดโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ”ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ และสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โดยมีกิจกรรมจะมีการจัดการเดินระยะทาง 4.2 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10.25 กิโลเมตร และ ปั่นจักรยานระยะทาง 30 กิโลเมตร คาดว่าจะมีผู้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งประชาชน นักเรียน นักศึกษาใน จ.กาฬสินธุ์ จังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศประมาณ 1,200 คน
นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มลงทะเบียนในเวลา 05.00 น.- 06.00 น. ในวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 และในเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มเข้าสู่พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีเปิดงาน จากนั้นจะทำการปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง ระยะทาง 10.25 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนรอบในแก่งดอนกลาง หลังจากนั้นอีกประมาณ 10 นาที จะปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางเดียวกัน และในเวลา 08.00 น. โดยประมาณ จะทำการปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนรอบนอกแก่งดอนกลาง ซึ่งทุกกิจกรรมจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 08.30 น.-09.30 น. และจะเข้าสู่พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น