กาฬสินธุ์ชาวบ้านยิ้มรับพันธุ์ปลาดุก 9101 ช่วยน้ำท่วม

ชาวบ้านตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ยิ้มรับปลาดุก โครงการ 9101 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขณะที่เกษตรอำเภอเมืองนำเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชนเฝ้าติดตามให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยงและวิธีการเพาะปลูกพืชเพื่อให้ชาวบ้านมีอาหารไว้บริโภคลดรายจ่ายตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 นายวิทยา เครือวรรณ เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายบรรลือศักดิ์ ลือศรัทธา กำนันตำบลหลุบ นายสมศรี พันปันเป้า ผู้ใหญ่บ้านโคกกลาง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้เข้าติดตามและอำนวยความสะดวกการแจกจ่ายพันธุ์ปลาดุกให้กับเกษตรกรบ้านหลุบ และบ้านโคกกลาง ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ได้มีอาหารไว้บริโภค สร้างรายได้ลดรายจ่าย พร้อมทั้งลงพื้นที่ตามบ้านเรือนหลังต่างๆเพื่อให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยงปลาดุกในกระชังให้กับเกษตรกรอย่างถูกวิธี เพื่อที่จะได้ผลผลิต
โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาให้ช่วงหน้าหนาวและการรับปลามาใหม่ๆ ซึ่งต้องงดให้อาหาร 2-3วัน เนื่องจากปลาได้รับน้ำใหม่จะต้องปรับอุณหภูมิให้เข้ากับน้ำ การให้อาหารเช้า-เย็นพออิ่มไม่มากเกินไป การจัดเตรียมสถานที่ ให้เหมาะสม ป้องกันปลาช็อค นอกจากนี้การนำปลาไปปล่อยในกระชังต้องระมัดระวังสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามากินลูกปลาด้วย

นายวิเชียร ภูมิแหลม อายุ 73 ปี ชาวบ้านโคกกลาง กล่าวว่า ปีที่แล้วชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวเสียหายจำนวนมาก ซึ่งการที่รัฐบาลมีโครงการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นโครงการ 9101 ฟื้นฟูน้ำท่วมนั้น สามารถช่วยเหลือความเดือดร้อนได้อย่างมาก เพราะนอกจากจะมีอาหารไว้บริโภคแล้วยังลดรายจ่ายอีกด้วย ส่วนพันธุ์ปลาดุกที่ได้รับแจกนั้นก็ถือว่าเหมาะสมและเป็นไปตามที่ชาวบ้านต้องการเพราะมีขนาดเฉลี่ย 8-11ซม.ซึ่งตนจะได้นำไปเลี้ยงในกระชังในช่วงที่ว่างเว้นการทำนาเพื่อ ที่จะนำมาเป็นอาหารในครัวเรือนให้ลูกหลานได้กินแต่ถ้าหากเหลือก็จะนำไปขายสร้างรายได้อีกส่วนหนึ่งทั้งนี้ชาวบ้านอยากขอบคุณรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือประชาชนถูกน้ำท่วมรวมทั้งเจ้าหน้าที่ เกษตรผู้นำท้องถิ่นที่คอยให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาดุกในครั้งนี้

ด้านนายวิทยา เครือวรรณ เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการ 9101 เป็นโครงการที่รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมได้มีอาชีพมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนรวมทั้งสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับเจ้าหน้า ที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์และผู้นำชุมชนลงพื้นที่เข้าไปติดตามและให้คำแนะนำในฐานะพี่เลี้ยง คอยแนะนำวิธีการเลี้ยงปลาตลอดจนการเพาะปลูกพืชต่างๆในโครงการ 9101 อย่างต่อเนื่องและจะลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าและผลสำเร็จของโครงการเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและเห็นผล เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น