X

กาฬสินธุ์-รองนายกรัฐมนตรีมอบอาคารเรียนโรงเรียนด้อยโอกาส

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยภาคเอกชน ส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 8 ก.พ. 62 ที่โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการเทสโก้โลตัส ผู้แทนจากซีพีแลนด์ เดินทางไปร่วมมอบอาคารเรียน ระบบอินเทอร์เน็ต ทุนการศึกษา ทุนบำรุงห้องสมุด อุปกรณ์กีฬา และสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ นายยงยุทธ พรมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 1 ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายนิคม ซากัน ผอ.ร.ร.ไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย นางประคอง นังสะตา ผอ.ร.ร.นามนราษฎร์นุเคราะห์ เป็นตัวแทนรับส่งมอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีประชาชน ผู้นำชุมชนและส่วนราชการเดินทางมาร่วมต้อนรับจำนวนมาก


โดยโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนโดยทางเทสโก้โลตัส ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนจำนวน 4 ห้อง และต่อเติมอาคารเรียนเพื่อใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นอนุบาล รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร เป็นมูลค่ากว่า 1,558,000 บาท ซึ่งสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้คัดเลือกสถานศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยและโรงเรียนนามนราษฎรณ์นุเคราะห์ เข้าร่วมกับโครงการนี้ ซึ่งสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง เป็นโรงเรียนด้อยโอกาสอยู่ในถิ่นทุรกันดารและมีนักเรียนฐานะยากจนจำนวนมาก
ทั้งนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะได้ร่วมปลูกตันพิกุลทอง ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย และเยี่ยมชมห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 ชมนิทรรศการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และเยี่ยมชมโครงการฝึกอาชีพของนักเรียนที่ใช้ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้หารายได้พิเศษจากอาชีพในโรงเรียนให้กับครอบครัว จากนั้นได้เดินทางไปรับฟังความก้าวหน้าโครงการกาฬสินธุ์โมเดล ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน