X

กาฬสินธุ์เชิดชูครูผู้เสียสละ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 2 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละ และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ และน้อมนำหลักศาสตร์พระราชามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 16 ม.ค.61 ที่หอประชุมยูงแดง 47 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” โดยมีนายมาโนช ภูคงกิ่ง ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 1 พร้อมด้วยนายภูวดล ภูสิม รักษาการ ผอ.ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผอ.ร.ร.ปอแดงวิทยา และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคคลากร ร่วมงานจำนวนมาก

ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 กล่าวว่า ตามมติรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้จัดกิจกรรมวันครูขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 62 โดยได้กำหนดแก่นสารและสาระว่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดสัปดาห์วันครูและกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก ระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค.61 ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู โดยร่วมกันทำบุญตักบาตร แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ รวมทั้งมอบเกียรติบัตรเพื่อส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูในแต่ละสถานศึกษา

ดร.สมพงษ์กล่าวอีกว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำบุคลากร วิชาชีพครูก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งผู้สอน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและในสถานศึกษา ตลอดทั้งให้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีอย่างเต็มพร้อม เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จากการดำเนินการมา มีสถานศึกษาในพื้นที่หลายแห่งประสบความสำเร็จ เกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานศึกษาต้นแบบได้ เช่น โรงเรียนปองแดงวิทยา ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ด้านนายมาโนช ภูคงกิ่ง ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 1 กล่าวว่า วิชาชีพครู ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ ถือเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติและมีคุณค่าต่อสังคมไทย ปัจจุบันบุคคลที่ประกอบวิชาชีพครู มีบทบาทสำคัญต่อสังคมมากมาย ซึ่งจะเห็นได้จากทุกองค์กร มีบุคลากรครูเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรนั้นประสบความสำเร็จ ที่ผ่านมาจึงพบว่าบุคลากรครูได้รับการคัดเลือกหรือเลือกตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่นอกเหนือจากครูจำนวนมาก และได้มีการจัดมอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับครูในโอกาสต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง

นายมาโนชกล่าวอีกว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ประสบภัยน้ำท่วม สถานศึกษาหลายแห่งได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน อาคาร และกระทบต่อสภาพจิตใจครู นักเรียน สถานศึกษาบางแห่งต้องหยุดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์นั้น ผู้บริหาร บุคลากรครู ก็ได้ร่วมกับชุมชน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายป้องกันภัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา และเยียวยาฟื้นฟู จนเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ ในการจัดงานวันครูปีนี้ นอกจากจะมีการจัดมอบเกียรติบัตรรางวัลครูประเภทต่างๆแล้ว ยังได้จัดมอบเกียรติบัตรครูผู้เสียสละ และครูดีของสังคม ให้กับผู้บริหาร บุคลากรครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผอ.โรงเรียนปอแดงวิทยา นายอำนาจ หารัญดา ผอ.โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน และนายคำตัน เค้าแคน ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ทั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างในการเป็นครูผู้เสียสละอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน