X

สพม.24 รณรงค์หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ลดใช้ถุงพลาสติกร่วมแก้ปัญหาขยะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เดินหน้ารณรงค์ให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียนสวมชุดไทย หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต และรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรัฐบาล เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะถุงพลาสติก และกล่องโฟม

ที่ห้องประชุมโรงเรียนกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ สหวิทยาเมืองฟ้าแดด นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (สพม.24) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยก่อนเริ่มการประชุมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ครู และบุคคลกรกรได้พร้อมใจกันสวมชุดไทย นุ่งซิ่น ถือตะกร้า และห่อข้าวปิ่นโต เข้าร่วมประชุม เพื่อที่จะรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างแบบอย่างให้กับนักเรียนในการรณรงค์หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ตามนโยบายของ จ.กาฬสินธุ์ ที่ต้องการลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลที่ต้องการให้ช่วยกันลดประมาณขยะและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์อีก

นอกจากนี้ก่อนการประชุมยังได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคณะผู้บริหาร ครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมในการร่วมกันดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปี 2561 มอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (สพม.24) กล่าวว่า การประชุมคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกครั้ง ทางสพม.24 จะมีการรณรงค์สวมชุดไทย หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ห่อข้าวจากบ้านมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันตามนโยบายของ จ.กาฬสินธุ์ ที่ต้องการลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม ที่เป็นขยะอันตรายและย่อยสลายยาก ซึ่งคณะผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งได้นำร่องทำเป็นแบบอย่างมาโดยตลอด เพราะการสวมชุดไทย หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโตรับประทานอาหารร่วมกันนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณขยะการใช้ถุงพลาสติกแล้ว ยังได้ร่วมพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้นอีกด้วย

นายชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับในส่วนของสำนักงาน สพม.24 นั้นได้นำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาปฏิบัติในสำนักงาน โดยมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดขยะและให้บุคคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต และกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยลดปริมาณขยะถุงพลาสติกและการจัดการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ทางสพม.24 ยังได้กำชับให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทั้ง 55 สถานศึกษาเร่งขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโตรับประทานอาหารด้วยกัน และรณรงค์จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อนำกลับไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์อีก เพราะเฉลี่ยแล้วแต่ละคนจะใช้ถุงพลาสติกแต่ละวัน 2-3 ชิ้น ซึ่งหากทุกคนร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกได้ก็จะสามารถลดจำนวนขยะและมีส่วนช่วยลดประมาณขยะให้กับประเทศได้อย่างมาก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

-->